Hotelnictví

Absolvent studijního oboru Hotelnictví (kód oboru 65-42-M/01, ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch) získá úplné střední vzdělání, které je zakončené maturitní zkouškou. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Škola nabízí svým uchazečům klasické denní čtyřleté studium a dálkové studium pětileté. To je však podmíněno dostatečným počtem uchazečů. Další formou je nástavbové studium pro absolventy odborných škol v oboru kuchař-číšník, které je buď denní dvouleté nebo dálkové tříleté.

V odůvodněných případech (nemoc, vrcholový sportovec atd.) povoluje ředitel školy studentům individuální studijní plán.

Výuka teoretická a praktická probíhá v prostorách Hotelové školy Vincenze Priessnitze, respektive ve vlastní restauraci Labyrint, kde také mají studenti možnost se stravovat.