Hotelnictví

Absolvent studijního oboru Hotelnictví (kód oboru 65-42-M/01, ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch) získá úplné střední vzdělání, které je zakončené maturitní zkouškou. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

V odůvodněných případech (nemoc, vrcholový sportovec atd.) povoluje ředitel školy studentům individuální studijní plán.

Výuka teoretická a praktická probíhá v prostorách Hotelové školy Vincenze Priessnitze, respektive ve vlastní restauraci Labyrint, kde také mají studenti možnost se stravovat.