Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zde najdete veškeré informace k přijímacímu řízení, tedy organizaci a kritéria pro přijetí uchazeče, termíny přijímacích zkoušek a také výsledky. Pro podrobnější informace vyberte v menu jednu z nabídek.