Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zde najdete veškeré informace k přijímacímu řízení, tedy organizaci a kritéria pro přijetí uchazeče, termíny přijímacích zkoušek a také výsledky. Pro podrobnější informace vyberte v menu jednu z nabídek.

Termín zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky a postup při odevzdávání zápisového lístku naleznete ZDE.

Termín odevzdání zápisového lístku do 16.5. 2022 je platný pro uchazeče, kteří konali zkoušku v 1. a 2. řádném termínu. Obecně platí odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. zveřejnění na webu, na dveřích školy.