Praxe a stáže

Po absolvování školy se naši studenti oboru Hotelnictví uplatní jak v hotelových a gastronomických provozech, na recepcích, v přijímacích kancelářích lázní, tak i jako průvodci, delegáti v cestovních agenturách a dalších zařízeních cestovního ruchu. Další možností je taktéž studium na VŠ nebo VOŠ kam se hlásí asi 60 % absolventů školy.