Výsledky

Výsledky 4. kola přijímacích zkoušek pro rok 2019/20

Obor Obchodní akademie

Výsledky 3. kola přijímacích zkoušek pro rok 2019/20

Obor Obchodní akademie

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek pro rok 2019/20

Obor Obchodní akademie

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro rok 2019/20

Obor Hotelnictví

Obor Obchodní akademie

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i jeho zákonným zástupcem.