Odborné předměty

Odborné předměty

Předmětové komise odborných předmětů jsou dvě, a to podle oborů – Hotelnictví a Obchodní akademie. Pro podrobnější informace vyberte v menu jednu z možností.