Termíny

Podání přihlášky ke studiu

do 1. března 2023.

1. kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky – pozvánky k testům obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky

1. řádný termín – 13. dubna 2023 (jednotné testy v 1. termínu koná uchazeč ve škole v přihlášce jako první v pořadí)

2. řádný termín – 14. dubna 2023 (jednotné testy ve 2. termínu koná uchazeč ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí)

Více info ZDE.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy, pokud nebude naplněn stav žaků. Termíny budou uveřejněny na webových stránkách školy.