Termíny

Podání přihlášky ke studiu

do 1. března 2021.

Jednotná přijímací zkouška

Ředitel školy vydal rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/22.