Termíny

1. kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky – Pozvánky k testům obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.

1. řádný termín – 12. dubna 2022 (Jednotné testy v 1. termínu koná uchazeč ve škole v přihlášce jako první v pořadí)

2. řádný termín – 13. dubna 2022 (Jednotné testy ve 2. termínu koná uchazeč ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí)

Podání přihlášky ke studiu

do 1. března 2022.

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení – 17. května 2022

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Informace pro uchazeče, kteří podali přihlášku do 2. kola přijímacího řízení 

Vážení uchazeči, Vámi podané přihlášky do 2. kola přijímacího řízení jsme přijali a zaregistrovali.

Váš výsledek příjímacího řízení najdete na webu školy (a zároveň u vstupu do školy) do pátku 20.5. pod přiděleným identifikačním číslem, které Vám bude sděleno počátkem příštího týdne (emailem, popř. telefonicky).

3. kolo přijímacího řízení (pouze pro obor Hotelnictví)

3. kolo přijímacího řízení – 14. června 2022

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023