Termíny

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 budou vyvěšena v lednu 2024. Pro příští školní budou otevřeny dvě třídy pro obor Hotelnictví (60 žáků) a jedna pro obor Obchodní akademie (30 žáků).

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po).
Náhradní termíny JPZ se budou konat 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út).

Další důležitá data

1. kola 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Obecné informace k přijímacím zkouškám

Přijímací řízení 2024 (pokyny pro uchazeče)