Obchodní akademie

Absolvent studijního oboru Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod (kód oboru 63-41-M/02) získá úplné střední vzdělání, které je zakončené maturitní zkouškou. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Škola nabízí svým uchazečům klasické denní čtyřleté studium a individuální studium. Výuka probíhá v prostorách Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie v Jeseníku.

Výhody studia na Obchodní akademii
 • on-line přístup ke známkám na webu školy
 • on-line absence studentů na webu školy
 • vysoká vybavenost učeben výpočetní technikou
 • neomezený přístup k internetu pro studenty
 • možnost kopírování a tisknutí dokumentů
 • individuální přístup
 • přátelské prostředí
 • rodinná atmosféra
 • využití školní kavárny
 • zajištění stravování v prostorách školy
 • ubytování pro studenty v internátním zařízení školy SOŠ a SOU strojírenské a stavební s nabídkou snídaní a večeří
 • vysoké procento absolventů přijatých na VŠ a VOŠ
 • uplatnění v podnikatelské nebo státní sféře
Recenze současných studentů oboru Obchodní akademie

Tomáš „Obchodní akademie je pro mě něco jiného než ostatní školy, o kterých jsem slyšel nebo viděl na vlastní oči. Je to škola založená na rodinném přístupu a jsem velmi rád, že jsem na ni šel.“

Anna „Pro mě osobně je obchodní akademie srdeční záležitostí. Zažila jsem tady věci, co jsem nečekala, že někdy zažiju, potkala přátelé na celý život. Není to tady jen o učení se jedné věci za druhou, ale i o tom, jak se k sobě navzájem chováme. Střední škola vždycky vypadá buď úžasně jak v amerických filmech, anebo naprosto katastrofálně. Opouštíte přátelé ze základní školy, se kterými jste byli 9 let, to bolí. Ale střední škola je nová kapitola Vašeho života. A i kdybych měla tu možnost svou kapitolu přepsat, neudělala bych to, protože pro mě je tato škola skvělá a vždy na ni budu s láskou vzpomínat.“

Tereza „Obchodní akademie, jako taková, pro mě hodně znamená. Jak už zmínila moje spolužačka (spolusedící), našla jsem zde přátele na celý život. Učitelé se nám vždy snažili vyjít vstříc, když se chováte vhodně, dokážou být i velmi přátelští. Nedokážu si představit, že by nás vyučoval někdo jiný. V naší třídě je menší počet žáků než v ostatních třídách, tudíž jako tým fungujeme skvěle. Při nástupu jsem se bála, že učivo nebude jednoduché, ale pokud tomu věnujete nějaký čas, dá se to bez problému zvládnout. S touto školou jsem byla po celé čtyři roky daleko spokojenější než se základní školou, a to jsem si myslela, že  tak skvělý kolektiv už nenajdu. Opak byl pravdou.”

Yveta  „Výhodou téhle školy je, že se neplatí žádné školné jako v minulých letech Obchodní akademie. Na některé předměty výuky jsme dohromady spojeni se studenty Hotelové školy. Tím chci říct, že jsme super kolektiv. Naše škola pořádá různé školní akce, výlety i do zahraničí. Škola má super stránky, kde najdeme aktuální informace. Učebny jsou vybaveny moderním zařízením, v každé třídě je počítač, kde si můžeme pouštět o přestávkách filmy či písničky.“

Martina „Jsem spokojena s kvalitními učiteli. Výhodou spojení HŠVP a OA je, že se nyní neplatí školné. Máme možnost se ve škole stravovat a se stravováním a kvalitou jídla jsem spokojená. Učitelé vždy se vším rádi pomohou a projevují zájem o naše vzdělávaní. Naše škola se zapojuje do různých soutěží a kulturních akcí. Žákovské knížky máme elektronické, což je výhodnější.“