Přihláška ke studiu

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč (jeho zákonný zástupce) k příslušnému datu řediteli střední školy. Formulář musí být vytištěn oboustranně.