Maturitní studium

podle ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod

Základní údaje
Zřizovatel školy Olomoucký kraj
Délka studia 4 roky (denní, možnost individuálního studijního plánu)
Dosažený stupeň vzdělání úplné střední vzdělání
Způsob ukončení studia maturitní zkouška
Přijímací zkoušky test z českého jazyka a matematiky

 

Studium zahrnuje následující předměty
a) všeobecné
český jazyk a literatura, matematika, základy přírodních věd, společenské vědy, tři cizí jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ), nepovinný – ruský, francouzský, tělesná výchova, dějepis
b) odborné
ekonomika a podnikání, zahraniční obchod, účetnictví, ekonomické a účetní cvičení, písemná a elektronická komunikace, právo, informační technologie, management a marketing, obchodní angličtina, hospodářský zeměpis, hospodářské výpočty
Odborná praxe

Studenti si v průběhu čtyř let ověří svoje znalosti a dovednosti přímo v praxi, a to již od 1. ročníku v rozsahu 14 dnů za školní rok.  Odbornou praxi vykonávají studenti v organizaci, kterou si mohou zvolit sami, nebo jim škola vhodnou přidělí.

Během odborné praxe se studenti seznámí se:

 • základy účetnictví – účetní doklady, sestavy, knihy, uzávěrky, programy atd.
 • daňovou problematikou
 • obchodní komunikací
 • inventarizací
 • prací na PC
 • archivací
 • administrativními činnostmi, spojenými s chodem organizace
 • mzdovou problematikou
 • bankovními operacemi
 • mezinárodním obchodováním
 • a mnoho dalšími činnostmi podniku
Příležitosti během studia
 • Studenti mohou absolvovat ve 3. ročníku nebo 4. ročníku oboru Obchodní akademie státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici.
 • Studenti oboru Obchodní akademie jsou zařazeni do programu EKONOM – nová forma výuky – projektové vyučování.
 • Účastní se soutěží v cizích jazycích, odborných předmětech ekonomie, daně, účetnictví, finanční gramotnosti, písemné a elektronické komunikaci.
 • Škola nabízí studentům rozšířit si své vzdělání mimo obor Obchodní akademie absolvováním různých kurzů např. baristický, someliérský, barmanský apod.
 • Studenti mohou využít nabídek zahraničních zájezdů, stáží a kulturních programů pořádané školou.