Výsledky voleb do školské rady za skupinu zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Výsledky voleb:
Ing. Tomáš Svozil  73 hlasů pro
Marcela Zicháčková  66 hlasů pro
Andrea Baranovič  45 hlasů pro
Ing. Tomáš Svozil a paní Marcela Zicháčková získali nadpoloviční většinu hlasů osob zúčastněných ve volbách a byli zvoleni za skupinu zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.