Profil absolventa

Absolvent školy se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblastech souvisejících s cestovním ruchem. Stěžejní oblasti uplatnění absolventů jsou především činnosti obchodně podnikatelské, odborně provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Je všeobecně známo, že Hotelová škola Vincenze Priessnitze v Jeseníku nabízí uchazečům o studium maturitní obor zaměřený na hotelnictví a cestovní ruch – denní čtyřleté a také dálkové pětileté studium pro uchazeče při zaměstnání. V současné době studuje na škole 250 žáků z různých měst nejen Olomouckého kraje, ale i z kraje Moravskoslezského, Pardubického a Královéhradeckého. Mezi odborné schopnosti a dovednosti našich studentů patří nejen příprava pokrmů a technika obsluhy, ale i dovednosti barmanské, sommeliérské, baristické, průvodcovská činnost, ekonomika a podnikání, právní nauka a taktéž znalosti programů ICT, které mohou využívat v hotelovém provozu a ve službách cestovního ruchu a lázeňství. Velmi významné jsou i jazykové schopnosti žáků – všichni se učí dva povinné cizí jazyky (anglický, ruský, německý, francouzský), ve kterých zvládnou nejen všeobecnou, ale i odbornou terminologii. V rámci praktické části maturitní zkoušky studenti organizují odborné akce ve škole jako např. Den otevřených dveří pro žáky ZŠ, mezinárodní barmanskou soutěž Lázeňský pohár, Reprezentační ples školy, barmanský kurz, soutěže v rámci CR a zeměpisu v Olomouci, jazykové olympiády, recitační (Den poezie), divadelní, exkurze do ČNB, na veletrh CR v Brně, soutěže ekonomicko-právní, SAPERE apod. V soutěži Finanční gramotnost dosahujeme výborných výsledků, o čemž svědčí každoroční účast v celostátním kole. Účastníme se i řady akcí pro podnikatele a veřejnost (konference, bankety, rauty, svatby), spolupracujeme s Priessnitzovými léčebnými lázněmi při organizaci akcí pro jejich klienty, s památkovými objekty jako jsou Velké Losiny, hrad Bouzov apod.

„K naší dlouhodobé strategii patří navazování mezinárodních kontaktů za účelem získávání míst pro zahraniční praxe studentů, které jsou pro naše žáky výbornou profesní i životní zkušeností,“ říká zástupkyně ředitele Mgr. Jarmila Koryťáková a dále pokračuje: „Zajímavé jsou pro studenty i z pohledu finančního ohodnocení. Konkrétně ve Skotsku si žáci vydělají za měsíc až 30 000 korun. V Německu jsou praxe garantovány tamním úřadem práce. Velmi oblíbenou je i praxe v Řecku, kde studenti vykonávají tříměsíční praxi ve špičkových hotelích. Asi čtvrtina absolventů se do zahraničí vrací i po maturitě.“

Po absolvování školy se naši studenti uplatní jak v hotelových a gastronomických provozech, na recepcích, v příjímacích kancelářích lázní, tak i jako průvodci, delegáti v cestovních agenturách a dalších zařízeních CR. Další možností je taktéž studium na VŠ nebo VOŠ kam se hlásí asi 60 % absolventů školy.