Školská rada

Zveřejnění kandidátů pro nové volby do školské rady – skupina zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

Aneta Baranovič (zákonný zástupce nezletilého žáka)
Tomáš Svozil (zákonný zástupce nezletilého žáka)
Marcela Zicháčková (zákonný zástupce nezletilého žáka)