PozitivJE – setkání se zájemci o podnikání s Kamilem Kavkou

V uplynulém týdnu se naši žáci účastnili workshopu pana Kamila Kavky zastupujícího platformu PositivJE a současně konzultanta Inovačního centra Olomouckého kraje. Studenti se dozvěděli spoustu užitečných informací z oblasti byznysu, jaké jsou aktuální trendy na Jesenicku, o možnosti spolupodílet se na inovacích města Jeseník formou sdílení svých nápadů se zástupci města. Poslední částí workshopu bylo zhodnocení konkrétních podnikatelských záměrů jednotlivých studentů, jasné tipy a rady pro jejich realizaci.
Těšíme se na další zajímavou spolupráci.

Ing. Jana Paulová

učitelka odborných předmětů