Projekt Finanční gramotnost

Ve spolupráci s firmou M.B.A. Finance, s. r. o. se naši žáci 4. ročníků obou oborů zúčastnili projektu Finanční gramotnost, ve kterém zpracovávali úkoly na zadané téma.

Nejlepšími řešitelkami byly studentky: Nikola Skřivánková z OA4, Amelie Suchánková, Veronika Černěnková, Sabina Karvayová a Eliška Matějíčková z H4A.

Výherkyním gratulujeme.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů