Fiktivní firma 2023 v rámci projektu IKAP

V pátek 3. 11. 2023 se zúčastnil náš tým Fiktivní firma ve složení Lucie Najdeková, Lucie Andresová, Nikola Jabůrková a Michael Ramsey konference Podpora podnikavosti a tvořivosti na středních školách v rámci projektu IKAP a prezentoval svůj podnikatelský záměr spolu se žáky z 10 středních škol Olomouckého kraje a vysoutěžil krásné 3. místo s podnikatelským záměrem SnacKino.

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při jejich podnikatelské ambici.

Ing. Jana Paulová