Exkurze M.B.A. Finance, s. r. o.

Studenti 3. ročníku oboru Obchodní akademie se zúčastnili exkurze v jesenické firmě podnikající v oblasti financí, resp. zajišťující komplexní správu pohledávek s efektivním procesem vymáhání dluhů, a to od upomínkového servisu až po soudní inkaso. Exkurzí nás provázeli vedoucí organizace pan Zetek, vedoucí Call centra pan Richter a HR specialistka paní Adámková. Zazněly klíčové informace týkající se jak profilu dlužníka, tak i pracovníka Call centra, kde jsou absolventi oboru Obchodní akademie často vítanými zaměstnanci. Další spolupráce v rámci připravovaného workshopu proběhne pro naše čtvrté ročníky obou oborů v druhé polovině měsíce března.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů