Beseda projektu IKAP – 3. dubna 2023

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II se na naší škole uskutečnil seminář k podpoře podnikavosti na téma 

BEHAVIORÁLNÍ MANAGEMENT: PSYCHOLOGICKO-SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ.

Přednášejícím byl lektor z Moravské vysoké školy Olomouc Ing. Omar Ameir, Ph.D. 

Besedy se zúčastnili žákyně a žáci z třídy OA3 a jednotlivci ze tříd H1A, H1B, OA1, H2A a H3A.