Škola pro udržitelný život

Naše škola se zapojila ve školním roce 2023/24 do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu ,,Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě – Mladí mění místo a komunitu IV“ podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce/města. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

Do projektu je  zapojena třída H2B – obor hotelnictví  (14 žáků), třídní učitelka Ing. Miroslava Sedlářová.

Cílem ročního školního projektu je navrhnout vizi pro školní zahradu v areálu HŠVP a OA tak, aby mohla sloužit současně škole i místní komunitě.

Koordinátor projektu: MVDr. Jana Pillichová

Dne 26. 2 nás až ze vzdálené Slatinice přijela navštívit architektka projektu ,,Na naší zahrádce” Tereza Konečná.

Připravila si prezentaci o tom, jak probíhala přeměna zahrady ve Slatinici. Také nás seznámila s oborem, který vystudovala, čímž je Zahradní architektura a krajinářství. To bylo také jedním z důvodů, proč se do projektu pustila, jelikož najmout si architekta v dnešní době není vůbec levná záležitost. Během těchto dvou hodin jsme byly seznámeny s původním vzhledem zahrady, její proměnou a konečným výsledkem. Zahrada se nachází u místní fary ve Slatinici a na své další využití čekala již od 90. let.

S návrhem o jejím novém využití přišli nově přistěhovalí manželé a při tom architektku Terezu napadlo dát nový vzhled i zahradě. S projektem započali roku 2019, přičemž obdrželi dotaci ve výši 120 tisíc korun českých. Dokončení zahrady proběhlo v polovině roku 2020. Přestavba celé zahrady nebyla zrovna jednoduchá, jak jsme i my slyšely, objevily se i jisté komplikace, nakonec se to ale povedlo a výsledek stojí za to.

Samozřejmě jsme i my paní Tereze představily naše plány a celkový průběh přestavby školní zahrady, včetně pocitové mapy týkající se okolí školy, kterou zpracovala Lucie Krédlová z H4A. Dále jsme se spolu s paní Terezou přesunuly ven, abychom jí osobně představily naši zahradu. My i paní Tereza bychom byly velice rády, kdybyste i vy navštívili Slatinickou zahradu, takže jsem vám pod článek přiložila odkaz, kde najdete i nynější fotky zahrady.

Tímto bych za celou H2B chtěla paní Tereze Konečné poděkovat za její čas a návštěvu, samozřejmě také za rady ohledně naší školní zahrady, velké díky patří i paní učitelce Pillichové, která za tímto vším stojí.

 Klára Zatloukalová H2B.

Víkend otevřených zahrad (vikendotevrenychzahrad.cz)

Ve středu 5. 6. 2024 si třída H2B vyzkoušela, jak se plánuje školní zahrada s architektem. Pan ing. architekt David Zatloukal s námi strávil společný čas, diskutovali jsme nad návrhy a vymýšleli nové možnosti pro náš dosud nevyužitý prostor.

Děkujeme mu za  příjemné a inspirativní setkání.

MVDr. Jana Pillichová, koordinátorka projektu  ŠUŽ

 
Dnes 5. 4. nás až z Prahy přijela navštívit paní lektorka Eva Melicharová.
Představila nám hru s názvem Base Camp, týkající se především klimatických změn. 
Ve hře jsme si zahrály na vědkyně a naším úkolem bylo vybudovat a vylepšovat náš Base Camp, při tom jsme odpovídaly na otázky týkající se klimatických změn a jejich důsledků na naši planetu a za každou správně zodpovězenou otázku jsme se posouvaly dál.
Toto celé nám zabralo cca 2 hodiny. Dále jsme se také podívaly na různé projekty, které se zabývají různými způsoby, jak naší planetě pomoci. Třeba takový projekt Black Gold Down, zabývající se těžbou fosilních paliv a jejím úplným zastavením.
Hra zůstává nadále jako majetek školy, takže i vy si ji místo výuky můžete vyzkoušet s vyučujícím.
Base Camp vznikla ve spolupráci s Dm drogerií, která vytvořila také soutěž, do které se naše škola přihlásila a překvapivě i byla vybrána mezi 100 škol, kterým lektor přiveze hru a daruje ji škole. 
Pod článkem se nachází odkaz na jejich stránky, kde je i hra lépe vysvětlena.
 
 

 
Dne 6. 6. 2024 jsme se spolu s paní Pillichovou vydaly na Závěrečnou konferenci programu Škola pro udržitelný život do Prahy.
Byly jsme vybrány já, Klára Zatloukalová, Nela Hýlová a Eliška Kovačíková, za celoroční aktivní práci v projektu Školní zahrada. Vyrazily jsme brzkým vlakem v 5:01. Po cestě nás potkaly velké komplikace, zpoždění, přestupy jelikož den předtím byla vážná nehoda v Pardubicích, kde se srazil nákladní vlak s rychlíkem, což neuvěřitelně zkomplikovalo dopravu mezi Prahou.
Takže místo původního příjezdu v 8:24 jsme přijely až v 11. 
Akce se konala v Hotelu Marianeum, kde bylo na výběr ze čtyř workshopů a spolu se spolužačkami jsme se předem shodly, že půjdeme na ,,Můj důvod“ od Elišky Víravové.
Všechny workshopy k sobě měly nějakou anotaci, podle které jsme vybíraly.
 
,,To, co udělám dnes, ovlivní, jak se budu cítit zítra. Ale jak se zítra chci cítit? Jaká je moje představa o budoucnosti? Spojením všech našich smyslů, pohybu, sdílení zkušeností, využití sociálních sítí, a i trochu výtvarného umění (klidně i v mobilu) najdeme náš důvod být aktivní. Jen důvod přeměníme v motivaci, a nakonec i v činy.“
 
I přes náš neúmyslný pozdní příjezd jsme přednášku stihly, navíc jsme byly jedni z mála, co to kvůli mimořádným událostem na trati nezrušily. 
V hotelu pro nás bylo nachystáno menší občerstvení na uvítání.
Workshop obsahoval menší přednášku, ale především jsme se zapojovaly i my a to převážně formou kreslení.
Skončily jsme po druhé hodině a vyrazily jsme zpět do centra Prahy, kde nám paní učitelka dala rozchod, během kterého jsme si zašly na nákupy a v pět hodin jsme vyrazily zpět do Jeseníku. Na již zdlouhavé cestě nás čekaly další komplikace v podobě dopravních omezení na trati.
Vlak během jízdy nabral přes 80 minut zpoždění, kvůli čemuž nám ujel navazující spoj, takže místo původních 21:08 jsme se do Jeseníku dostaly až ve 22:56.
A i přes naši smůlu jsme si den užily na maximum.