Škola pro udržitelný život

Naše škola se zapojila ve školním roce 2023/24 do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu ,,Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě – Mladí mění místo a komunitu IV“ podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce/města. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

Do projektu je  zapojena třída H2B – obor hotelnictví  (14 žáků), třídní učitelka Ing. Miroslava Sedlářová.

Cílem ročního školního projektu je navrhnout vizi pro školní zahradu v areálu HŠVP a OA tak, aby mohla sloužit současně škole i místní komunitě.

Koordinátor projektu: MVDr. Jana Pillichová