Poděkování

Ve středu 14. 2. proběhla na naší škole pěkná akce spojená s oslavou sv. Valentýna.

Děkujeme tímto třídě OA3, její třídní p. uč. Bednarské a p. uč. Kadeřábkové, která už je nedílnou součástí všech dobročinných akcí na škole, za nápad Valentýnské kavárny a za její realizaci. Poděkování zaslouží i třída H1A s p. uč. Velcovou, kteří podpořili kavárnu vlastními výrobky.

Pochvala patří všem studentům, kteří přišli „barevně“ oblečeni (zvlášť P. Malaska a T. Fůra příchodem v županech opravdu pobavili).

Díky patří i učitelům a zaměstnancům školy, kteří svým oblečením a zakoupením výrobků akci podpořili.

Všichni jsme si to užili, a co je nejdůležitější, Valentýnská kavárna vydělala krásných 8.000,- korun, které z rozhodnutí OA3 s láskou věnujeme konkrétnímu člověku, kterému pomůžou v jeho životě.