OP – JAK šablony pro SŠ a VOŠ

OP – JAK šablony pro SŠ a VOŠ

Informace o projektu

Název projektu

Učíme se pro život

Registrační číslo projektu

CZ.02.02.XX/00/22_0003903

Realizace projektu

Realizace od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2026

Plánované výdaje

1 023 706,- Kč

Stručný popis

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol , vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Priority:

  • Zajistit finanční prostředky pro DVPP managementu a pedagogických pracovníků školy
  • Zkvalitnění a zefektivnění  výuky – moderní výukové metody
  • Zlepšení klimatu školy – wellbeing, spolupráce učitelů, podpora práce třídních učitelů, pozice školního psychologa
  • Zlepšit komunikaci a spolupráci mezi školou a dalšími partnery (rodiče, zaměstnavatelé, veřejnost)

     Cílové skupiny

  • vedení školy, učitelé  Hotelové školy a Obchodní akademie
  • studenti Hotelové školy a Obchodní akademie
  • rodiče, zaměstnavatelé, veřejnost

K 1. 6. 2023 byl novým ředitelem oficiálně jmenován Mgr. Kamil Hégr

  1. sledované období projektu končí dne 31. 10. 2023

Americké centrum v Olomouci 

V úterý 30. ledna 2024 jsme se se skupinkou 9 studentek vydaly do Amerického centra v Olomouci. Po úvodním přivítání a malém občerstvení nás čekalo představení činnosti tohoto centra. V přednášce vedené v anglickém jazyce jsme se dozvěděly o možnostech studia ve Spojených státech na úrovni středoškolského vzdělání. Studentky si také otestovaly své vědomosti o Spojených státech amerických prostřednictvím zábavného kvízu a poté si zasoutěžily ve vyhledávání informací v knižních zdrojích, neboli ,,Book Hunt“.