Šablony II

Informace o projektu

Název projektu

Šablony II – HŠVP a OA Jeseník

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016441

Realizace projektu

Realizace od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022

Plánované výdaje

898.899,00 Kč

Stručný popis

Projekt je u učitelů zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání pedagogického sboru a tandemovou výuku.

Směrem ke studentům a veřejnosti je projekt zaměřen na doučování, práci s ICT technikou a komunitní setkávání s odborníky z praxe a projektovou výuku.

Projektová výuka na HŠVP a OA Jeseník

Projektová výuka je forma vyučování, která se orientuje především na zkušenosti žáka. Umožní mu co nejvíce využít své znalosti a dovednosti v reálných situacích.  Díky úzkému vztahu s realitou žáky takový způsob učení baví a jsou motivovanější.

Díky projektu Šablony II jsme mohli tuto formu výuky také vyzkoušet.

V únoru 2020 zahájili žáci třídy OA3 projektovým dnem ve škole na téma: Putování za hvězdou Davidovou. Pod vedením zkušeného lektora a průvodce cestovní kanceláře poznávali historii judaismu a současný moderní stát Izrael.

Poté nás zastavil dlouhý covidový lockdown a naživo s žáky jsme se rozhodli  opět setkat na projektovém dni až v květnu 2021. Zabývali jsme s třídou H1A tématem, které přinesl covidový rok a nucená izolace doma: poruchy příjmu potravy.
V červnu 2021 jsme vyjeli mimo školu a spolu s třídou H3A mapovali dopad covidových opatření na lokální cestovní ruch.
V září 2021 jsme přivítali nové studenty obou oborů a postupně s nimi absolvovali mimo školu projektové dny na téma psychohygiena a psychická odolnost.

Dosud poslední realizovanou aktivitou se letošní podzim stal projektový den s odbornou tématikou pro třídu H2A.  Společně s vyučujícími prožili den v Praze a mohli se věnovat tématu hotelnictví a historie gastronomie. Milým bonusem bylo, že se mohli setkat se dvěma  úspěšnými  absolventy naší školy a ověřit si, jak je možné se díky zájmu, píli a vytrvalé práci vypracovat na odborníka ve svém oboru.

                                              Za tým projektu Šablony II  MVDr. Jana Pillichová