Šablony II

Informace o projektu

Název projektu

Šablony II – HŠVP a OA Jeseník

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016441

Realizace projektu

Realizace od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022

Plánované výdaje

898.899,00 Kč

Stručný popis

Projekt je u učitelů zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání pedagogického sboru a tandemovou výuku.

Směrem ke studentům a veřejnosti je projekt zaměřen na doučování, práci s ICT technikou a komunitní setkávání s odborníky z praxe a projektovou výuku.