Projekt CZ/PL 2

Nový projekt česko-polské spolupráce, který by se měl realizovat od druhé poloviny roku 2021.

Tisková zpráva k projektu

Hotelová škola V. P. a Obchodní akademie v Jeseníku rozšiřuje přeshraniční spolupráci

Při návštěvách základních škol v partnerském městě Glucholazy se vedení naší školy rozhodlo, na základě zájmu žáků a učitelů, nastavit systém dlouhodobé spolupráce s těmito školami. Byl proto zpracován projekt z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd za spolufinancování Olomouckého kraje, jehož cílem je poznávání jesenického regionu, získat základní znalosti  českého jazyka, výměna zkušeností a dobrá praxe mezi školami. Naše škola chce využít možnosti atraktivními formami např. prostřednictvím průvodcovské činnosti, workshopy, jazykovou přípravou apod. posílit vazby mezi žáky v obou příhraničních regionech. V rámci realizace projektu bude vybudována moderní jazyková digitální učebna, která bude sloužit jak polským žákům k výuce českého jazyka, tak i našim studentům, kteří mají možnost výběru z 5 cizích jazyků. Každoročně bychom opakovaně využívali tuto speciální učebnu k přípravě kurzů a projektových dnů tak, abychom zvýšili nejen zájem o studium na naší škole, ale dosáhli ještě větší kvality při výuce cizích jazyků.