Praxe pro život

Projekt: Praxe pro život

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0031

Garant a realizátor projektu: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu v Šumperku, Kladská 1

Doba realizace projektu:  1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Hlavním cílem projektu je rozvoj počátečního vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejících služeb, a to prostřednictvím využití stávající spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a jejího kvalitativního rozšíření prostřednictvím zavádění inovativních metod spolupráce.

Naše škola je partnerem projektu v rámci dvou klíčových aktivit, které jsou hlavními nástroji pro dosažení cílů projektu. Primárním nástrojem bude pilotní ověření konceptu tzv. domácí mobility, spočívající ve výměnných studijních pobytech skupinek žáků se stejným oborovým zaměřením, díky čemuž dojde ke sdílení příkladů dobré praxe a také obohacení celkové výuky na partnerských školách. Dalším nástrojem bude větší zapojení úspěšných odborníků z praxe do praktického vyučování a pozitivní působení na žáky středních škol prostřednictvím mentoringu praktického vyučování. Tento poskytne zapojeným žákům unikátní možnost pro načerpání know-how od předních specialistů na danou problematiku a taktéž získají povědomí o nejnovějších trendech v oblasti a znalosti potřebné pro uplatnění na trhu práce.

Cílem tohoto projektu je spolupráce mezi středními školami Olomouckého a Moravskoslezského kraje, týkající se domácí mobility, tzn. týdenních výměnných stáží směřujících k zavedení Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu – ECVET.

Hlavním přínosem pro žáky je získání nových znalostí, dovedností a osobních kompetencí nad rámec klasické výuky v domovské škole. Naše škola v rámci tohoto projektu spolupracuje s Hotelovou školou v Havířově a s AHOL – Střední školou gastronomie, turismu a lázeňství v Ostravě.

První výměnné stáže se uskutečnily 3. – 7. 11. 2014 (Havířov), další stáž proběhla v době od 10. – 14. 11. 2014 (Ostrava). Následující stáž se uskuteční 1. – 5. 12. 2014, kdy vycestuje 10 našich studentů do Havířova a 8 studentů z Havířova absolvuje praxi ve školní restauraci Labyrint u nás v Jeseníku.

Studenti z Havířova (3. až 7. 11. 2014) a z Ostravy (10. až 14. 11. 2014):

Studenti z Havířova (1. až 5. 12. 2014):