Poznáváním a jazykovou přípravou ke vzájemné spolupráci

Poznáváním a jazykovou přípravou ke vzájemné spolupráci. Partnerem projektu je Gmina Głuchołazy, která je zřizovatelem základní školy PSP 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego v Glucholazech.

Datum realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022. 

Projekt se týká prohloubení spolupráce, poznávání příhraničního regionu Jesenicka  prostřednictvím cizojazyčné komunikace žáků z polského města Glucholazy a žáků naší školy. Při realizaci klíčových aktivit využívají žáci jazykovou učebnu, kterou jsme již v rámci projektu vybudovali. Klíčovými aktivitami jsou kurzy českého jazyka a dále zpracování itineráře společně s našimi žáky, realizace výletu podle sestaveného itineráře a prezentace výsledků projektu. Tímto se žáci z Polska zároveň se seznámí s odbornou výukou na naší škole, coby potenciální zájemci o studium oboru Hotelnictví na naší škole. Harmonogram projektu byl narušen omezeními při vstupu do ČR v loňském roce, karanténou tříd v prosinci a distanční výukou v Polsku, která skončila až 9. 1. 2022.

V pátek 11. 3. 2022 se v rámci projektu „Poznávání a jazykovou přípravou ke vzájemné spolupráci“ uskutečnila druhá návštěva žáků základní školy PSP 1 v Glucholazech. Tématem pátečního kurzu bylo nejprve seznámení s památkami regionu, sběr dat, včetně návštěvy česko-polského informačního centra v Jeseníku, vyhledávání informací na internetu v nové jazykové učebně a následně zpracování itineráře jednodenního výletu. 
Polským žákům, kteří pracovali ve skupinkách, pomáhali studenti naší školy a zdokonalovali si tak česko-polskou komunikaci. 

V pátek 22. 4. 2022 zavítala na naši školu další skupina žáků základní školy PSP1 Głuchołazy. Kromě výuky češtiny byly připraveny i oblíbené workshopy flambování palačinek a baristiky. Kurz se uskutečnil v rámci projektu „Poznáváním a jazykovou přípravou ke společné spolupráci“.