Společnou přípravou k integraci

VÝZVA  MŠMT – JAZYKOVÉ  KURZY PRO DĚTI CIZINCŮ  MIGRUJÍCÍ  Z UKRAJINY 
Společnou přípravou k integraci – č.0126/15/UKR_JK/2022

K realizaci kurzů českého jazyka pro děti z Ukrajiny jsme přistoupili na základě požadavků Úřadu práce v Jeseníku, organizace „Člověk v tísni“ , koordinátorky pro adaptaci cizinců z Olomouce a zejména samotných ukrajinských rodičů a dětí, kteří se přistěhovali na Jesenicko a projevili zájem studovat od 1.9.2022 na naší škole. Jednalo se o několik skupin dětí ve věku 14 – 18 let. Část z nich začala docházet do základní školy, větší část dokončovala studium on- line na Ukrajině a několik dětí zůstávalo doma a nedělalo nic, neboť nebyly v úplně dobrém psychickém stavu. Celkem bylo přihlášeno 18 dětí, které jsme rozdělili do tří skupin po šesti. Pod vedením lektorů se učily základy českého jazyka podle učebnice Česky raz dva. Na  základě zájmu dětí jsme naplánovali ještě  4. kurz jako pokračování výuky v červenci a srpnu. Kurzy byly zahájeny 16.5.2022 a trvaly  do 18.8.2022. Cílem kurzů bylo pomocí intenzívní výuky českého jazyka jednak připravit žáky na přijímací zkoušku na naší škole do oboru Hotelnictví a cestovní ruch (pohovor v českém jazyce, stručný životopis), také odstranit jazykovou bariéru tak, aby se později mohli začlenit do kolektivu vrstevníků ve škole a v  neposlední řadě  jsme chtěli dosáhnout toho, aby se adaptovali co nejlépe a co nejrychleji v odlišném sociálně ekonomickém prostředí. Také se nám podařilo  stmelit samotný kolektiv ukrajinských dětí a seznámit se i s jejich rodiči před nástupem do školy. Některým jsme pomohli zajistit brigádu v restauracích, penzionech, v místních lázních, v technických službách apod. Závěrem lze říci, že kurzy splnily nejen vzdělávací cíl, ale měly smysl mnohem širší, než jsme předpokládali.

                                                                          Mgr. Ivo Šimek