Stáže ve firmách

Ve školním roce 2014 – 2015 se naše škola zapojila do projektu Stáže ve firmách.