Projekt EVVO Olomoucký kraj

Název projektu: Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023

Cíl:  Revitalizace školní zahrady s vybudováním bylinkové zahrádky.

Hodnocení projektu:

Projekt proběhl ve školním roce 2022/23  a 23/24 v období jaro – podzim za podpory Olomouckého kraje.

Cílem bylo věnovat se pozemku bývalé přilehlé zahrady a proměnit ji v místo, které bude sloužit škole. Nejprve bylo nutno rekultivovat zanedbaný pozemek a navézt hlínu. Následně byl na celou plochu zahrady navezen kompost. Po oplocení celého pozemku, který zajistil zřizovatel školy Olomoucký kraj, mohly proběhnout vlastní úpravy.

Žáci z celé školy postupně provedli rozhrnutí kompostu po celé ploše, vyseli travní semeno. Dále za pomoci dospělých zaměstnanců školy provedli sestavení a naplnění plastových kompostérů, vyvýšených záhonů a tím vybudování bylinkové zahrádky. Nakonec byl zasazen živý plot.

Projekt nám pomohl zahájit první etapu revitalizace školní zahrady. Zároveň přispěl k aktivnímu zapojení žáků, zvýšil jejich zájem o péči o školní prostředí.

Následně plánujeme s tímto prostorem dále aktivně pracovat.

Za realizátory Mgr. Kamil Hégr, ředitel a MVDr. Jana Pillichová, koordinátorka EVVO

Vypěstuj a sněz…to je název našeho letošního projektu financovaného Olomouckým krajem.
Dne 21. 5. 2024 jsme s třídou H2B vyrazili na naši školní zahradu. Vysazovali jsme cukety a dýně a náramně jsme si to užili.
MVDr. Jana Pillichová, koordinátor projektu.