Erasmus+

Erasmus+ (Slovensko a Finsko)

Projekt č. 2017-1-CZ01-KA102-035219 pod názvem „Gastronomie z pohledu mladých lidí EU“.

Předkládáme Vám informace o uvedeném projektu, který byl podán v únoru 2017 v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ a schválen komisí v červnu 2017 s výborným hodnocením. Cílem projektu je umožnit našim žákům vykonat třítýdenní odbornou stáž v rámci oboru Hotelnictví na Slovensku a ve Finsku na pracovištích partnerských škol. Projektu byla přidělena částka 47 539, EURO, ze které bude hrazena doprava, pojištění, stravování, ubytování a místní doprava. Celkem se stáže účastní 10 žáků – Nitra Slovensko (partnerská škola SOŠ gastronómie a cestovného ruchu) a 10 žáků Finsko (partnerská škola Lounais- Hameen ammatillisen koulutuksen ky). Z grantu EU jsou dále hrazeny tyto náklady: jazyková, odborná a kulturní příprava studentů, organizace, realizace a vyhodnocení projektu. Také propagace projektu, akce sloužící k šíření cílů projektu, závěrečné zprávy účastníků, závěrečná zpráva naší organizace, fotodokumentace, vytvoření slovníčku odborné terminologie, minikuchařka regionálních jídel dané destinace, besedy, prezentace, CD apod. Studenti budou vykonávat praxi na pozicích kuchař, číšník, práce za barem v nasmlouvaných pracovištích jednotlivých škol ve městě (hotely, café bar, universitní restaurace…) V Nitře se účastní mimo jiné také mezinárodní baristické soutěže a Dne otevřených dveří této školy. Partnerské školy také připravily pro naše studenty doprovodný program – odborné exkurze, poznávací výlety historických památek. Od stáží očekáváme, že pracovní zkušenost v zahraničí přinese studentům zvýšení jejich odbornosti na základě vytvořených jednotek učení ECVET , rozvinutí jejich jazykových schopností a také schopnost orientovat se v odlišném kulturním a sociálním prostředí. Po ukončení stáže studenti obdrží certifikát o absolvování stáže Europass Mobility, který se může stát základem jejich další profesní kariéry a důležitou položkou jejich životopisu.

Studentům budou od září 2017 až duben 2018 poskytovány veškeré potřebné informace (smlouvy, zajištění dopravy, ubytování, program stáže…) Proběhne také on-line jazyková příprava, kurz slovenského jazyka a odborná příprava TPP a TOS. Tato stáž jim bude také uznána jako splněná praxe za školní rok 2017/2018. Po celou dobu stáže bude zajištěn dozor naším pedagogickým pracovníkem. Hodnocení žáka provede přijímající organizace. Další informace můžete žádat na tel. 602 686 443, nebo e-mailem zastupce@hotelovkajes.cz.

Mgr. Jarmila Koryťáková – koordinátor projektu

Erasmus+ (Lotyšsko a Itálie)

V rámci programu Erasmus+ byl naší škole v roce 2014 schválen grant na realizaci projektu č. 2014 – 1 – CZ01 – KA102 – 000662.

Název projektu:  Moderní hotel – kvalitní služby = spokojenost zákazníků.

Cílem projektu je absolvování dvouměsíčních stáží v italském letovisku Rimini v hotelu Floridiana a v lotyšském městě Liepaja , kde budou žáci pracovat ve čtyřhvězdičkových hotelích. Výběr žáků účastnících se stáží proběhne v lednu až únoru podle výběrových kritérií (prospěch, absence, chování, účast na akcích, jazykové schopnosti atd.). Stáže budou realizovány v měsících červen – září 2015.

Pro naše studenty chceme zajistit kvalitní praxi na takové úrovni, aby žáci mohli své nabyté zkušenosti ze stáží uplatnit co nejlépe i po absolvování studia a stali se z nich úspěšní podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, hoteliéři či manažeři a zejména odborníci ve svém oboru nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Naším záměrem je organizace praxe, která směřuje k nejužšímu sepětí s potřebami hotelů a tudíž je realizována ve skutečných pracovních podmínkách ve spolupráci s partnery v Lotyšsku a Itálii. Žáci by si měli přímo v praxi ověřit např. organizační zajištění gastronomických akcí, zvládnout techniku a různé způsoby obsluhy, seznámit se se všemi úseky hotelu – recepce, stravování, ubytování, bar, pracovat v týmu a zejména zdokonalit své jazykové schopnosti v odborné terminologii.

Na nadnárodní úrovni tak vzniknou strategická partnerství mezi vzdělávacími institucemi a soukromým sektorem s cílem podpořit kvalitu a inovace v tomto oboru.

Bližší informace poskytne Mgr. Jarmila Koryťáková – koordinátor projektu.