Maturity

Maturity

Maturity – termíny (podzim 2023)

Důležité upozornění: Žádáme všechny žáky (naší školy i žáky škol ostatních), aby přišli minimálně 10 minut před začátkem administrace didaktických testů, po zahájení administrace už nemusí být vpuštěni do učebny.

4. 9. 2023 didaktický test ČJL, začátek administrace 12.00 (učebny 11, 12, 15)

5. 9. 2023 didaktický test z matematiky, začátek administrace 8.30 (učebny 14, 16)

5. 9. 2023 didaktický test z anglického jazyka, začátek administrace 12.30 (učebny 11, 14, 15)

8. 9. 2023 praktická maturitní zkouška OA4, 8.00 – 15.00 (učebny 10, 4)

12. 9. 2023 obhajoba a prezentace maturitní práce H4A+OA4, zahájení 13.10

13. 9. 2023 ústní maturitní zkouška H4A+OA4, zahájení 7.50

Maturity – termíny (jaro 2023)

18. 4. písemná práce z českého jazyka (školní část) v 9:00 hod.,

(150 min.)

20. 4. písemná práce z anglického jazyka (školní část) ve 13:00 hod., (60 min.)

2. 5. didaktický test z anglického jazyka od 13:30 hod. (společná část)

3. 5. didaktický test z českého jazyka a literatury od 8:00 hod. (společná část)

4. 5. praktická zkouška OA4 od 8:00 hod.

5. 5. prezentace a obhajoba maturitní práce OA4 od 8:00 hod.

15. 5. prezentace a obhajoba maturitní práce H4A od 8:00 hod.

Časový harmonogram obhajob maturitní práce (Třída H4A)

16. – 17. 5. ústní zkoušky H4A a OA4 (profilová část)

Časový harmonogram profilové části MZ – obor Obchodní akademie

Časový harmonogram profilové části MZ – obor Hotelnictví

Maturity – hodnocení a kritéria

Cizí jazyk

Kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka

Kritéria hodnocení UZK cizí jazyk – přílohy

Obecná kritéria k maturitě z cizího jazyka

Tematické okruhy k maturitní ústní zkoušce z cizího jazyka

Český jazyk

Obecná kritéria k maturitě CJL

Přílohy kritéria hodnocení CJL

Seznam četby

Kritéria hodnocení písemných prací

Praktická maturitní zkouška oboru Obchodní akademie

Praktická maturitní zkouška oboru Obchodní akademie