Maturity

Maturity

Maturity – termíny (jaro 2023)

18. 4. písemná práce z českého jazyka (školní část)

20. 4. písemná práce z anglického jazyka (školní část)

2. 5. didaktický test z anglického jazyka od 13:30 hod. (společná část)

3. 5. didaktický test z českého jazyka a literatury od 8:00 hod. (společná část)

4. 5. praktická zkouška OA4 od 8:00 hod.

5. 5. prezentace a obhajoba maturitní práce OA4 od 8:00 hod.

15. 5. prezentace a obhajoba maturitní práce H4A od 8:00 hod.

16.-18. 5. ústní zkoušky H4A a OA4 (profilová část)

Maturity – hodnocení a kritéria

Cizí jazyk

Kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka

Kritéria hodnocení UZK cizí jazyk – přílohy

Obecná kritéria k maturitě z cizího jazyka

Tematické okruhy k maturitní ústní zkoušce z cizího jazyka

Český jazyk

Obecná kritéria k maturitě CJL

Přílohy kritéria hodnocení CJL

Seznam četby

Kritéria hodnocení písemných prací

Praktická maturitní zkouška oboru Obchodní akademie

Praktická maturitní zkouška oboru Obchodní akademie