Školní řád

Základním dokumentem pro studenty i zaměstnance školy je školní řád, ve kterém jsou stanovena práva i povinnosti studentů. Se školním řádem jsou studenti seznámeni vždy na začátku školního roku třídním učitelem. Dokument je ke stažení tady na stránkách školy a je studentům dostupný také v každé třídě nebo na sekretariátu školy.