Pomaturitní studium

Pomaturitní studium

Po více jak deseti letech obnovila v roce 2019 Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník spolupráci se školou CFA Européen Louis Prioux ve francouzském Bar Le Duc. Obsahem spolupráce je roční pomaturitní studium pro absolventy jesenické hotelovky, na které lze navázat dvouletým bakalářským studiem. Spolupráce je nově rozšířena o každoroční reciproční výměny studentů, takže ještě v tomto roce odjedou studenti hotelovky na dvoutýdenní stáž do Bar Le Duc a na konci školního roku přivítáme v Jeseníku studenty z Francie.

V partnerské škole v Bar Le Duc každoročně otevírají mezinárodní třídu pro absolventy gastronomických oborů z celé Evropy. Této možnosti se rozhodli využít i dva loňští absolventi jesenické hotelovky A. Mondeková a M. Procházka. 9. září jim tak začal školní rok 2019/2020 ve třídě s dalšími studenty např. z Maďarska, Polska nebo Rumunska. Studenti během roku absolvují jak teoretickou přípravu ve škole, tak i praxi u jednotlivých smluvních partnerů školy. Studenti si během své praxe vydělají nezanedbatelné finance, které jim následně slouží k pokrytí pobytových výdajů na kapesné apod. Protože většina studentů neovládá francouzštinu, je komunikačním jazykem ve třídě angličtina. Výuka však probíhá v jazyce francouzském, který se žáci v mezinárodní třídě musí brzy naučit. Zvládnutí francouzštiny je také nezbytným předpokladem ke složení závěrečných mezinárodně uznávaných zkoušek. O tom, že jesenické absolventy čeká náročný školní rok, svědčí i fakt, že po úvodní hodině k zahájení školního roku následovala normální výuka. Začínali matematikou, následoval zeměpis, francouzština,…