Obchodní akademie

Exkurze Dolní Vítkovice – důl Hlubina

V úterý 13. listopadu 2018 jsme se studenty prvních až třetích ročníků oboru Obchodní akademie navštívili oblast Dolní Vítkovice v Ostravě. Areál Dolní Vítkovice je označován za národní kulturní památku a kromě toho je známý také tím, že se zde pořádají významné kulturní akce. Studenti měli možnost si celý areál prohlédnout. V rámci dvouhodinové komentované prohlídky o historii Vítkovic a výrobě surového železa byla návštěva vysoké pece č. 1. V roce 2015 byla na této peci vybudována nástavba, která se nazývá Bolt Tower a je dominantou Dolních Vítkovic. Z této věže je krásný výhled na celý areál a přilehlé okolí. Viděli jsme rovněž multifunkční aulu Gong, která vznikla renovací plynojemu. Dostali jsme se také do útrob vysoké pece, měli možnost vidět odlévací plošinu a velín v původním stylu 80 let, kde probíhalo řízení výroby železa.

Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů

Exkurze v M.B.A. Finance s.r.o.

V pondělí 12. listopadu 2018 se studenti prvního ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili odborné exkurze ve společnosti s ručením omezeným M. B. A. Finance, Jeseník. Exkurzi zahájil ředitel společnosti Jakub Zetek, který studentům popsal činnost a náplň práce jednotlivých oddělení.

Dále následovala podrobnější prezentace práce operátorů, kteří se zabývají vymáháním pohledávek a řešením vzniklých problémů. Představení dané problematiky studenty velmi zaujalo a proběhla i diskuze na dané téma. Dalším vstupem byla prezentace právního oddělení a ukázka telefonického rozhovoru mezi pracovníkem M. B. A. Finance a dlužníkem.

V samotném závěru se studenti podívali na pracovního prostředí společnosti. Jedná se o otevřený prostor, což je pro český trh netradiční. Studenty nevíce zaujala Chill-out relaxační zóna pro zaměstnance.

Ing. Zuzana Vidláková

Plán exkurzí 2018/19

Aktuální plán exkurzí pro studenty oboru Obchodní akademie ve školním roce 2018/19 je ke stažení ZDE.

Odborná exkurze v Praze

Závěr roku je již tradičně věnován třídním výletům, kdy se studenti sbližují jak mezi sebou samými, tak i s učiteli. Proto se studenti 2. ročníku oboru Obchodní akademie v červnu 2018 zúčastnili výletu spojeného s odbornými exkurzemi v Praze.

První den jsme navštívili budovu Národního divadla, kde jsme si krátce vyposlechli jeho historii a poté si prohlédli jeviště, hlediště a foyer. Ve sklepení jsme mohli vidět základní kameny divadla z celé ČR a po točitých schodech jsme vystoupali až na střechu, odkud byl krásný výhled na Pražský hrad a Karlův most. Po obědě jsme se nalodili na výletní loď a absolvovali hodinovou plavbu po Vltavě.

Druhý den jsme navštívili Českou národní banku, Pražský hrad a Karlův most. Večerní program jsme zakončili exkurzí Vysoké školy ekonomické, kterou nás provázel Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta, politik a vysokoškolský učitel.

Třetí den jsme měli naplánovanou exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde nás přijal předseda poslaneckého klubu STAN Mgr. Jan Farský. Studentům bylo nabídnuto zasednout do lavic vlády či politických stran a hnutí. Okamžitě se rozmístili a zaposlouchali se do slov pana předsedy. Během prohlídky Poslanecké sněmovny jsme zavítali do novinářského atria, kde se pravidelně konají tiskové konference a na chvíli se stali významnými českými politiky.

Studenti si třídní výlet spojený s četnými exkurzemi velmi užili a již se těší na další.

Ing. Jana Paulová, třídní učitelka a Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů

Exkurze Finančního úřadu v Jeseníku

V pátek 22. června 2018 jsme se studenty 2. ročníku oboru Obchodní akademie navštívili Finanční úřad v Jeseníku. Exkurzi zahájil pan ředitel Ing. Petr Kadláč v zasedací místnosti úřadu. Úvodem studentům přiblížil historii této státní instituce a seznámil je se základními agendami a postupy při správě daní. Dále v prezentaci pokračovali vedoucí jednotlivých oddělení, jmenovitě Ing. Pňáčková, Ing. Hausner, Ing. Matějíček, Ing. Mirčevský a Ing. Toušek, kteří blíže pohovořili o jednotlivých náplních svého úseku. Závěrem si studenti zkusili vyplnit daňové přiznání týkající se majetkové daně – konkrétně daň z nemovitých věcí (bytová jednotka). Poté se studenti rozdělili do třech skupin a za přítomnosti vedoucích se konala prohlídka budovy Finančního úřadu.

Děkujeme všem výše uvedeným za výbornou přípravu exkurze, ochotu a snahu přiblížit nám tuto státní instituci a také za možnost další spolupráce. Aktuálně se vedou jednání o vykonávání odborné praxe našich studentů.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů