Organizace školního roku

ORGANIZACE školního roku 2019/2020
Slavnostní zahájení školního roku 2. 9. 2019
Společná část MZ – opravý termín 2. – 6. 9. 2019
Profilová a ústní část MZ – opravý termín 10. – 13. 9. 2019
Náhradní termín opravných zkoušek – dle dohody do 30. 9. 2019
Státní svátek 28. 9. 2019
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2019
Ředitelské volno 31. 10. – 1. 11. 2019
Den poezie 5. 11. 2019
Den otevřených dveří 12. 12. 2019
Prezentace SŠ říjen – prosinec 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Vyučování bude zahájeno 6. 1. 2020
Ukončení klasifikace za 1. pololetí 29. 1. 2020
I. pololetí ukončeno 30. 1. 2020
Vydávání vysvědčení 31. 1. 2020
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
20. reprezentační ples školy – valentýnský 14. 2. 2020
Jarní prázdniny 3. – 9. 2. 2020
Přijímací řízení, přihlášky do 1. 3. 2020
Přijímací zkoušky (jednotné) – stanoví MŠMT 14. a 15. 4. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Státní svátek 10. 4. 2020
Státní svátek 13. 4. 2020
Ukončení klasifikace 4. ročník do 30. 4. 2020
Státní svátek 1. 5. 2020
Státní svátek 8. 5. 2020
Náhradní termíny pro 1. kolo přijímacích zkoušek 13. a 14. 5. 2020
Ukončení klasifikace 1., 2. a 3. ročník – dle praxe  
Ředitelské volno 29. – 30. 6. 2020
II. pololetí ukončeno 30. 6. 2020
Dovolená učitelů 29. 6. – 23. 8. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. – 22. 8. 2020
Opravné zkoušky 24. – 28. 8. 2020
Vyučování bude zahájeno 1. 9. 2020
Třídní schůzky a konzultace s rodiči:
KPŠ 3. 10. 2019
čtvrtletní 14. 11. 2019
pololetní – konzultace v průběhu ledna
tříčtvrtletní 16. 4. 2020

 

Pedagogické rady:
k zahájení školního roku + schválení plánu práce 30. 8. 2019
schválení výroční zprávy 3. 10. 2019
čtvrtletní klasifikační 14. 11. 2019
pololetní klasifikační 28. 1. 2020
tříčtvrtletní klasifikační 16. 4. 2020
závěrečná klasifikační pro 4. ročník 24. 4. 2020
závěrečná klasifikační pro 3. ročník – dle praxe
závěrečná klasifikační pro 2. ročník – dle praxe
závěrečná klasifikační pro 1. ročník – dle praxe
závěrečná k ukončení školního roku 26. 6. 2020