Organizace školního roku

ORGANIZACE školního roku 2018/2019
Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018
Společná část MZ – opravý termín 3. – 5. 9. 2018
Profilová a ústní část MZ – opravý termín 11. – 13. 9. 2018
Náhradní termín opravných zkoušek – dle dohody do 30. 9. 2018
Státní svátek 28. 9. 2018
Lázeňský pohár 2018 (17. ročník) 18. 10. 2018
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2018
Den otevřených dveří 1. 11. 2018
Den poezie 14. 11. 2018
Prezentace SŠ říjen – prosinec 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Vyučování bude zahájeno 3. 1. 2019
Den otevřených dveří 17. 1. 2019
Ukončení klasifikace za 1. pololetí 29. 1. 2019
I. pololetí ukončeno 31. 1. 2019
Vydávání vysvědčení 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Maturitní ples a oslava 25. výročí založení HŠVP 15. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. – 17. 3. 2019
Přijímací řízení, přihlášky do 1. 3. 2019
Přijímací zkoušky 1. kolo – 1. termín 12. 4. 2019
Přijímací zkoušky 1. kolo – 2. termín 15. 4. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Státní svátek 19. 4. 2019
Státní svátek 22. 4. 2019
Ředitelské volno 29. a 30. 4. 2019
Ukončení klasifikace 4. ročník do 30. 4. 2019
Státní svátek 1. 5. 2019
Ředitelské volno 6. a 7. 5. 2019
Státní svátek 8. 5. 2019
Přijímací zkoušky – náhradní termín pro 1. kolo (1. termín) 13. 5. 2019
Přijímací zkoušky – náhradní termín pro 1. kolo (2. termín) 14. 5. 2019
Ukončení klasifikace 1., 2. a 3. ročník – dle praxe  
II. pololetí ukončeno 28. 6. 2019
Dovolená učitelů 29. 6. – 23. 8. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2019
Opravné zkoušky 26. – 28. 8. 2019
Vyučování bude zahájeno 2. 9. 2019
Třídní schůzky a konzultace s rodiči:
KPŠ 4. 10. 2018
čtvrtletní 20. 11. 2018
pololetní – konzultace v průběhu ledna
tříčtvrtletní 11. 4. 2019

 

Pedagogické rady:
k zahájení školního roku + schválení plánu práce 31. 8. 2018
schválení výroční zprávy 4. 10. 2018
čtvrtletní klasifikační 20. 11. 2018
pololetní klasifikační 29. 1. 2019
tříčtvrtletní klasifikační 11. 4. 2019
závěrečná klasifikační pro 4. ročník 25. 4. 2019
závěrečná klasifikační pro 3. ročník – dle praxe
závěrečná klasifikační pro 2. ročník – dle praxe
závěrečná klasifikační pro 1. ročník – dle praxe
závěrečná k ukončení školního roku 28. 6. 2019