Pro studenty

Vstoupili jste do sekce určené pro studenty naší školy. Zde jsou soustředěny informace týkající se maturit, harmonogram školního roku, plány akcí na jednotlivé měsíce, nabídky zaměstnání, brigád, kurzů, exkurzí, a také důležité dokumenty – školní řád, formulář žádosti (o uvolnění z výuky apod.) nebo informace ze schůzky školního parlamentu. Pro podrobnější údaje vyberte v menu jednu z možností.