Státní zkouška

Státní zkouška

Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici 2019

Ve čtvrtek 30. května 2019 se na naší škole již tradičně, jako každý rok konala státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici. V letošním roce se jí zhostili studenti čtvrtého a třetího ročníku oboru Obchodní akademie. Zkouškou je provázela paní komisařka Ing. Blanka Beranová, která je k nám každoročně nominována Národním ústavem vzdělávání v Praze.

Výsledky zkoušky budou známy do jednoho měsíce, ale již z minulých let mohu potvrdit, že zkoušku studenti skládají se 100 % úspěšností. Budu se těšit na další zájemce, kteří ji mohou vykonat na podzim 2019 či na jaře 2020 příštího školního roku.

Těm, kteří se k letošní zkoušce přihlásili, moc děkuji a těším se na výsledky!

Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů

Státní zkouška z psaní na klávesnici – obecné informace

Prostřednictvím naší školy mohou studenti složit státní zkoušku z psaní na klávesnici, která je pořádána každoročně Státním těsnopisným ústavem v Praze.

Státní zkouška se pořádá na naší škole ve dvou zkušebních obdobích:

 • Zimním – leden až únor (přihlášky do 15. listopadu 2018)
 • Jarním – květen až červen

Proč nám záleží na tom, aby naši studenti zkoušku úspěšně složili?

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Budoucím absolventům tak úspěšné složení zkoušky pomáhá při uplatnění na trhu práce.

Úspěšný uchazeč získá vysvědčení vydané Státním těsnopisným ústavem, kterým může doložit jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností.

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Studenti oboru Obchodní akademie mají v rámci svého čtyřletého studia odborný předmět PEK – písemná a elektronická komunikace, ve kterém se snažíme k této zkoušce efektivně připravit.

Přihlášky

 • zasílání probíhá prostřednictvím hromadné přihlášky za školu
 • minimální počet pro daní zkoušková obdoví je 8 uchazečů
 • přihlášku zasílá paní učitelka Ing. Zuzana Vidláková

Poplatky pro školní rok 2018/19

Poplatek se vybírá před termínem konání zkoušky a prostřednictvím komisaře, který je přidělen Státním těsnopisným ústavem, se zasílá přímo do Prahy.

 • základní 600 Kč
 • se zvýšenou rychlostí 650 Kč
 • mistrovská 750 Kč

Požadavky

Psát při desetiminutovém opisu požadovanou rychlostí za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % chyb (0,5 % chyb) – za chybu se odečítá 10 úhozů.

Požadovaná rychlost s ohledem na druh zkoušky (viz tabulka):

 • základní
 • se zvýšenou rychlostí
 • mistrovská
Státní zkouška Minimální počet čistých úhozů za minutu pro hodnocení Maximální % chyb (minimální přesnost v %) pro hodnocení
výborný chvalitebný dobrý výborný chvalitebný dobrý
základní 240 220 200 0,15 (99,85) 0,30 (99,70) 0,5 (99,50)
se zvýšenou rychlostí 340 320 300
mistrovská 440 420 400

Doporučujeme se přihlásit nejprve k základní státní zkoušce. Poté je možno například v dalším zkušebním termínu absolvovat zkoušku se zvýšenou rychlostí či mistrovskou. Tento druhý termín obsahuje již pouze 2x opis s výše uvedenými požadavky.