Školní parlament

První schůzka Školního parlamentu ve školním roce 2023/2024 proběhla ve čtvrtek 5. 10. 2023.

Druhá schůzka Školního parlamentu proběhne 9. 1. 2024.