Školní parlament

Na škole funguje školní parlament, který se schází několikrát během školního roku. Z každé třídy jsou přítomni většinou dva zástupci tlumočící návrhy nebo připomínky studentů k chodu a vybavení školy. Dále se jednání účastní vedení školy, výchovná poradkyně a metodička prevence.

Zápis ze schůze školního parlamentu 13. 6. 2018

Zápis ze schůze školního parlamentu 6. 12. 2017

Schránka důvěry – odpovědi

Nikdo mě nemá rád