Primární prevence

Primární prevence

Školní metodičkou prevence je MVDr. Jana Pillichová. Společně s výchovnou poradkyní Mgr. Alenou Ozsvaldovou pracuje na vytváření dobrého školního klimatu, snižování vzniku patologických jevů a jejich případné řešení. Dále pořádá besedy, účastní se schůzek školního parlamentu a vytváří krátkodobý minimální preventivní program na příslušný školní rok.

Preventivní program na školní rok 2018/2019: prevence

Drogy

Rady pro rodiče – jak poznat, že Vaše dítě bere drogy? Jak situaci řešit?