Primární prevence

Primární prevence

Školní metodičkou prevence je MVDr. Jana Pillichová. Společně s výchovnou poradkyní Mgr. Alenou Ozsvaldovou pracuje na vytváření dobrého školního klimatu, snižování vzniku patologických jevů a jejich případné řešení. Dále pořádá besedy, účastní se schůzek školního parlamentu a vytváří krátkodobý minimální preventivní program na příslušný školní rok.

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022 naleznete ZDE.

Preventivní strategie pro období 2021/2023: prevence

Krizový plán pro školní rok 2022/2023

Drogy

Rady pro rodiče – jak poznat, že Vaše dítě bere drogy? Jak situaci řešit?

BYL SPUŠTĚN NOVÝ WEB LINKY BEZPEČÍ A RODIČOVSKÉ LINKY!! 

NAVŠTÍVIT NOVÝ WEB

Aktualizováno 6. 10. 2022