Pro rodiče

Vstoupili jste do sekce, v níž jsou shrnuty informace pro zákonné zástupce našich studentů. Jedná se především o možnost přístupu ke klasifikaci studentů, termíny třídních schůzek a kontakty na vyučující. Pro více podrobností vyberte v menu jednu z možností.