Historie školy

Historie školy

Historie naší školy navazuje na dlouhodobé tradice Učňovské školy v Jeseníku, která se konstituovala po roce 1945. Pozdější SOU společného stravování se transformovalo na Integrovanou střední školu gastronomie, která od roku 1994 sdružovala studjiní obor hotelnictví a turismus a učební obor kuchař-číšník pro pohostinství. V roce 2002 došlo k velmi významné změně – byl schválen nový název školy – Hotelová škola Vincenze Priessnitze. Od roku 2015 nabízí škola nový obor – Obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Zároveň s tím se znovu změnil název školy na současný, tedy Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník. Mezi státními školami zřizovanými Olomouckým krajem je naše škola jedinou hotelovou školou, zaměření oboru obchodní akademie je také jedinečné.

Odborně jsou studenti připravováni v restauraci Labyrint. Škola a její studenti se také podílí na přípravách slavnostních akcí jako jsou kongresy, významná výročí nebo rauty pro privátní a státní instituce. Naši žáci obsluhovali nejvýznamnější osoby politického a veřejného života. Studenti oboru Obchodní akademie se odborně připravují na praxích ve významných regionálních firmách.

Naše škola si postupně buduje i moderní materiální zázemí – disponuje třemi učebnami výpočetní techniky, odbornými učebnami pro přípravu pokrmů a obsluhu, docházkovým a stravovacícm systémem, kopírkou pro studenty, ve všech budovách funguje síť Wi-Fi, známky i třídní knihy jsou elektronicky vedeny v systému Bakaláři, nechybí ani e-learningový LMS Moodle a e-mailové adresy pro všechny studenty.

K odborné strategii patří i navazování mezinárodních kontaktů v rámci projektů Erasmus+ nebo přeshraniční spolupráce.

Úspěchy našich absolventů

Mnozí absolventi zůstali v zahraničí poté, co absolvovali praxi v Řecku, ve Skotsku, Německu a Rakousku. Po roční stáži ve Francii ve městě Nancy zde zůstala Alenka Pilná, která je úspěšnou manažerkou hotelu, také Zdeněk Průša z Javorníku se dokázal prosadit a v současné době pracuje až v daleké Dubaji. Ing. Roman Vondál pracuje pro společnost Fairmont Hotels & Resorts a momentálně je Outlets Manager v kanadském Jasperu. Dříve pracoval v Abu Dhabi pro hotel Bab Al Bahr, v Londýně pro Hotel Savoy a v Kanadě pro hotel Vancouver. Jedním z našich úspěšných absolventů je i Honza Knedla, začínal jako kuchař v hotelu Four Seasons v Praze, další jeho cesta vedla do Itálie, hotel Palazzo Sasso – Ravello u Neapole a nyní pracuje jako zástupce šéfkuchaře ve špičkovém hotelu v Petrohradě, který usiluje o získání první michelinské hvězdy v Rusku. Zuzana Zbranková po praxi v zahraničí vystudovala vysokou školu v Sydney v Austrálii, kde také zůstala pracovat. Řada našich absolventů úspěšně absolvovala vysoké školy a stali se z nich manažeři firem, působících v cestovním ruchu a gastronomii v České republice, jako např. Ing. Michal Chytil, který zastává funkci Bar and Event Manager v hotelu Kempinski v Praze. Někteří absolventi studují cizí jazyky, pracují sice ne přímo ve svém oboru, ale např. Ing. Eva Smržová ve firmě Siemens jako hlavní účetní nebo Bc. Vendula Zborajová jako vedoucí pobočky GE Money Bank v Praze, kde mohou uplatnit své znalosti z oblasti ekonomiky, podnikání, účetnictví, práva, managementu a marketingu. Nelze nevzpomenout ani na jedny z prvních absolventů školy Mgr. Kamila Hégra a Mgr. Lucii Gambovou, kteří vyučují odborné předměty, ICT a cizí jazyky přímo na naší škole. Naopak jedním z čerstvých absolventů školy je Lubomír Kouřil, který byl nejúspěšnějším barmanem v historii školy a za dobu studia získal několik mezinárodních ocenění a taktéž se nejednou umístil na 1. místě v celostátních barmanských soutěžích v České republice. (Mgr. Jarmila Koryťáková, 4. 2. 2014)