Pedagogický sbor

JMÉNO PŘEDMĚT E-MAIL
Mgr. Baďura Pavel TEV, ZCR, EKL, HOZ badura@hotelovkajes.cz
Mgr. Bednarská Silvie ANJ, RUJ, DEJ, třídní uč. OA2 bednarska@hotelovkajes.cz
Kateřina Boháčová TOS, IKT, PEK, BRS, BRM, SOM bohacovak@hotelovkajes.cz
Mgr. Cenková Martina MAT, třídní uč. H3A cenkova@hotelovkajes.cz
Mgr. Gambová Lucie ANJ, OAJ, CTR, PRV, PRU, EKP, ZSV, třídní uč. H1A gambova@hotelovkajes.cz
Mgr. Grossová Lea RUJ, FRJ, CJL, KRJ, DEJ, DEK, třídní uč. OA4 grossova@hotelovkajes.cz
Mgr. Hégr Kamil, DiS. zástupce statutárního zástupce, vedoucí praktického vyučování, IKT, HOP hegr@hotelovkajes.cz
Mgr. Holeňová Markéta zástupkyně ředitele, koordinátor ŠVP, ANJ holenova@hotelovkajes.cz
Mgr. Chromková Jana CTR, TPP, POS, TOS, MAM chromkova@hotelovkajes.cz
Mgr. Kadeřábková Jana CJL kaderabkova@hotelovkajes.cz
Mgr. Knedla Lubomír CJL, TEV, třídní uč. H2A knedlal@hotelovkajes.cz
Mgr. Koryťáková Jarmila CJ (DCJ) zastupce@hotelovkajes.cz
Mgr. Alena Ozsvaldová NEJ, RUJ, ZSV, výchovná poradkyně ozsvaldova@hotelovkajes.cz
Ing. Paulová Jana EKP, ZAO, PRV, MAM, třídní uč. OA3 paulova@hotelovkajes.cz
MVDr. Pillichová Jana metodička prevence, NAV, NAP, ZPV, ZSV, třídní uč. OA1 pillichova@hotelovkajes.cz
Ing. Sedlářová Miroslava MAT, UCE, EKP, MAM, OBK, USP, třídní uč. H1B sedlarova@hotelovkajes.cz
Mgr. Šimek Ivo ANJ, PLJ, třídní uč. H4A simek@hotelovkajes.cz
Mgr. Ševčík Jan PEK, IKT sevcik@hotelovkajes.cz
Ing. Vidláková Zuzana UCE, PEK, EUC vidlakova@hotelovkajes.cz