Partnerství s UPOL

Partnerství s UPOL

Škola navázala v roce 2018 spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, konkrétně se sekcí polské filologie katedry slavistiky na Filozofické fakultě.

Partnerství se týká studentů oboru Obchodní akademie, kteří mají v učebním plánu výuku polského jazyka. Tito studenti mohou po dokončení vzdělávání na střední škole nastoupit bez přijímacích zkoušek na univerzitu, a po bakalářském studiu pak pokračovat v navazujícím studiu magisterském. Jejich specializace bude na překladatelskou a hospodářskou praxi (studium polonistiky a aplikované ekonomie).

Oblasti spolupráce:

  • spolupráce při výuce polského jazyka
  • realizace konzultací a prezentací polonistiky pověřeným zaměstnancem UP v absolventských třídách školy
  • vzájemná propagace smluvních stran
  • další spolupráce související s výukou polského jazyka a přípravou ke studiu na UP

Obě strany podepsaly ke spolupráci memorandum, které je ke stažení ZDE.