Zeměpisné soutěže

Zeměpisné soutěže

Zeměpisná soutěž 2018

V pátek 16. 2. 2018 se uskutečnila zeměpisná soutěž, které se zúčastnily tříčlenné týmy z jednotlivých tříd. Soutěž tvoří tři části – poznávačka obrázků, test a prezentace jednotlivých týmů na dané téma v anglickém jazyce. Téma letošního ročníku byly Památky UNESCO.

Výsledky:

1. místo – třída OA2 – Jan Zrník, Martin Kozel, Michal Dvořáček
2. místo – třída H3A+B – Eliška Jiroušková, Nikola Pospíšilová, Milan Šálek
3. místo – třída H4B – Martin Koláček, Martin Rozsypal, Vojtěch Dostál

Gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži!

Zeměpisná soutěž 2017

V pondělí 20. února 2017 se konala na naší škole Zeměpisná soutěž. Letošní ročník byl zaměřen na technické památky ČR. Soutěž je rozdělena do tří částí – poznávačka obrázků, test s výběrem možných odpovědí a prezentace jednotlivých týmů (letos poprvé v anglickém jazyce).

Výsledky:

1. místo – třída OA1 (Martin Kozel, Petra Žáková, Libuše Jatiová)
2. místo – třída H1A (Diana Tomčány, Daniela Sukovitá, Adéla Likavcová)
3. místo – třída H2B (Marie Matkulčíková, Anna Bašná, Oldřiška Schwubová)

Gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži!

Zeměpisná soutěž 2016

V pondělí 11. 1. 2016 se konala Zeměpisná soutěž. Tématem pro tento rok bylo 28 států EU. Z každé třídy soutěžila vždy trojice studentů. První částí soutěže byl test, dále poznávačka typických obrázků a ve třetí části každý tým prezentoval jeden z vylosovaných států EU.

Výsledky:

1. místo OA4
2. místo H4B
3. místo H1B

Gratulujeme a děkujeme za účast!

Zeměpisná soutěž 2014

V pondělí 8. 12. 2014 se konala tradiční zeměpisná soutěž. Tematicky se zaměřila na New7Wonders – den před naší zeměpisnou olympiádou bylo vyhlášeno 7 měst, která patří do nových divů světa. Jedná se o Bejrút, Dauhá, Durban, Havana, Kuala Lumpur, La Paz a Vigan. Aby to studenti ale neměli tak lehké, bylo do soutěže zařazeno posledních 21 kandidátů.

Třídy byly zastoupeny soutěžní trojicí, která si v předstihu několika týdnů vylosovala město a připravila si prezentaci. Další části soutěže tvořila poznávačka a test.

1. místo – zástupci třídy H4A

2. místo – zástupci třídy H3B

3. místo – zástupci třídy H1A

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Zeměpisná soutěž 2014

Ve čtvrtek 16. 1. 2014 proběhla na hotelové škole Vincenze Priessnitze v Jeseníku zeměpisná soutěž. Tématem letošní soutěže byly přírodní atraktivity Jesenicka. Zasoutěžit si přišli žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Soutěže se zúčastnilo 21 studentů rozděleno do sedmi družstev. Soutěžilo se ve třech disciplínách (vlastní prezentace, písemný test a poznávací test). Gratulujeme vítězům a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Nikola Zachová, Patrik Wiesner

Výsledky soutěže:

1. místo
H3A (R. Hronová, M. Kachtík, J. Janová)

2. místo
H2B (P. Vávrová, P. Vávrová, A. Turková)

3. místo
H4B (L. Zuber, P. Dostál, J. Daniel)

Zeměpisná soutěž 2012

Dne 12. 12. 2012 se na Hotelové škole uskutečnila Zeměpisná soutěž. Přišli si zasoutěžit žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Soutěžilo se ve třech disciplínách (test, poznávací test a vlastní prezentace). Zvítězila třída H4B (Janečková, Sedmera, Grygárek), na druhém místě byla třída H2A (Janová, Hronová, Kachtík) a na třetím místě třída H4A (Janíčková, Kopecká, Válková). Účast byla uspokojivá a soutěžící byli skvěle připraveni. Doufáme, že příští rok se soutěž uskuteční zase. Děkujeme Ing. Petru Grygarovi za metodické vedení a za účast v porotě, a také děkujeme Mgr. Anetě Krzystkové za účast v porotě.

Zuberová E., Kubíčková B. (studentky H4A a H4C)