Ostatní soutěže

Ostatní soutěže

Mistrovství České republiky v grafických disciplínách

Dne 15. května 2019 se konalo na Obchodní akademii Ostrava – Mariánské Hory mistrovství České republiky v grafických disciplínách. Do této soutěže byl nominován Národním ústavem vzdělávání i náš student třetího ročníku oboru Obchodní akademie Michal Prokeš. Michal byl na mistrovství ČR nominován po úspěších v krajském kole, které se koná každoročně na Obchodní akademii v Mohelnici. Krajského kola se Michal letos účastnil již po třetí a vybojoval krásné 4. místo.

Na mistrovství ČR se sjelo celkem 57 studentů. Michal se účastnil disciplíny psaní na klávesnici. Skončil na pěkném 26. místě s rychlostí 405 hrubých úhozů a 335 čistých úhozů.

K nominaci i umístění moc gratulujeme.

Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů

Soutěž „státní zkouška nanečisto“

Dne 26. února 2019 v 9 hod. dopoledne se na učebně č. 4 konala soutěž „Státní zkouška z psaní na klávesnici nanečisto“ pro 3. a 4. ročník oboru Obchodní akademie a oboru Hotelnictví a cestovní ruch. Organizaci této soutěže měla na svědomí studentka čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie Eva Gavlasová. Organizace, provedení a zhodnocení bylo součástí její praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů.

Soutěže se zúčastnili pouze studenti oboru Obchodní akademie, a to v počtu 22 studentů, z čehož 8 bylo ze čtvrtého ročníku a 14 ze třetího ročníku. Soutěže se neúčastnili ti, kteří již složili Státní zkoušku z psaní na klávesnici, což je 8 studentů ze třídy OA4. Soutěž trvala 100 minut čistého času. Studenti měli za úkol opsat text za 10 minut s minimálním počtem čistých úhozů 200 za minutu, dále vypracovat tabulku dle zadání a napsat obchodní korespondenci za 90 minut.

Výsledky OA3:

první místo Libuše Jatiová
druhé místo Pavlína Tučková
třetí místo Natálie Nevrklová

Výsledky OA4:

první místo Veronika Kholová
druhé místo Jolana Růžičková
třetí místo Lukáš Kocúr

Všem zúčastněným moc děkuji a gratuluji k dosaženým výsledkům. Poděkování patří i studentce Evě Gavlasové za zvládnutí celé organizace státní zkoušky nanečisto.

Ing. Zuzana Vidláková
učitelka odborných předmětů

Krajská soutěž Olomouckého kraje v grafických disciplínách 2019

Dne 26. března 2019 se studenti oboru Obchodní akademie ze třetího ročníku již potřetí zúčastnili krajského kola soutěže v grafických disciplínách, která se tradičně konala na Obchodní akademii v Mohelnici. V rámci školního kola byli vybráni 3 nejlepší studenti v psaní na klávesnici hmatovou metodou. Jednalo se o Michala Prokeše, Sarah Šebkovou a Libuši Jatiovou.

Michal Prokeš získal v krajské soutěži krásné čtvrté místo s výsledkem 0,098 % chyb a 384,7 čistých úhozů za minutu.

Děvčata obsadila 7. a 8. místo s výsledky:

Sarah Šebková 0,059 % chyb a 323,7 čistých úhozů za minutu
Libuše Jatiová 0,030 % chyb a 320,0 čistých úhozů za minutu

Všem studentům děkuji za účast i pěkné umístění a budu se těšit na další ročník soutěže, který bude pro tyto tři studenty již poslední.

Ing. Zuzana Vidláková
učitelka odborných předmětů

Den poezie 2018

Ve středu 14. listopadu se konal Den poezie. Na prvních třech místech se umístili:

1. místo Daniela Fialová (H2A)
2. místo Jan Follner a Šimon Kubánek (OA2)
3. místo Tina Budišová (H4A)

Děkujeme všem soutěžícím za účast!

Krajské kolo soutěže Mistrovství ČR v grafických disciplínách

Dne 27. března 2018 se studenti druhého ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili Krajského kola Mistrovství ČR v grafických disciplínách, konané na Obchodní akademii v Mohelnici.

Soutěže se zúčastnilo celkem 8 středních škol z Olomouckého kraje.

Ve velké konkurenci středních škol a při celkovém počtu 32 soutěžících naši obsadili krásná místa, a to:

6. místo Michal Prokeš – s výsledkem 339,6 čistých úhozů za minutu
7. místo Sarah Šebková – s výsledkem 324,6 čistých úhozů za minutu
8. místo Libuše Jatiová – s výsledkem 311,2 čistých úhozů za minuty

Pro představu vítězka soutěže píše rychlostí 469,9 čistých úhozů za minutu.

Je to výborný výsledek a všichni tři soutěžící jsou adepti na úspěšné zvládnutí státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici, které se každoročně na naší škole koná a prozatím vždy se 100 % úspěšností. Děkuji Michalovi, Sáře a Libušce za reprezentaci školy a přeji mnoho dalších studijních úspěchů.

Ing. Zuzana Vidláková

Logická olympiáda 2017

V týdnu od 15. do 21. 10. 2017 se konala Logická olympiáda. Pětatřicet minut dlouhý test vyplnilo celkem devět studentů naší školy, šest z nich se umístilo mezi 75 % nejlepších řešitelů.

První tři místa za naši školu:
1. místo Anna Bašná
2. místo Nikola Ruprechtová
3. místo Dominika Ožanová

Děkujeme za reprezentaci!

Den poezie 2016

V úterý 15. 11. 2016 se konal Den poezie 2016 (téma Žádný člověk není ostrov). Soutěže se zúčastnilo celkem 32 studentů, na prvních třech místech se umístili:

1. místo Pavlína Tučková, OA1
2. místo Kamila Petřiková, OA2
3. místo Josef John, H2B

Gratulujeme!

Logická olympiáda 2016

V týdnu od 15. do 21. 10. 2016 se konala Logická olympiáda. Pětatřicet minut dlouhý test vyplnilo celkem deset studentů naší školy, devět z nich se umístilo mezi 75 % nejlepších řešitelů.

První tři místa za naši školu:
1. místo Anna Bašná
2. místo Jaromír Karlík
3. místo Jakub Schreier

Děkujeme za reprezentaci!

Technika administrativy 2014

Dne 28. 1. 2014 se uskutečnila soutěž v psaní na klávesnici. Tuto soutěž organizoval student čtvrtého ročníku Lukáš Zuber jako svou praktickou maturitu. Garantem byla paní učitelka Zbranková.

Soutěž byla zahájena v 8:30 a soutěžící měli půl hodiny čas na rozepsání. Potom následovala první disciplína – psaní na přesnost. Každý soutěžící měl svůj papír s neznámým textem a při opisu musel dodržet řádkování, mezery a samozřejmě nedělat chyby. Za každou chybu se od hrubých úhozů odečetlo deset úhozů. Tuto disciplínu vyhrála slečna A. Geistová ze třídy H1A.

Následovala krátká přestávka, ve které bylo pro soutěžící připraveno občerstvení, a po ní následovala další disciplína. Na tabuli byl promítnut obtížný text, který museli co nejrychleji a bezchybně přepsat. Pokud při kontrole zjistili rozhodčí chybu, museli studenti začít psát od začátku. Tuto disciplínu vyhrála slečna P. Bulová ze třídy H1B, která jako první opsala text bez chyb.

Celou soutěž vyhrála slečna P. Bulová, ze třídy H1B. Na druhém místě byla slečna A. Geistová ze třídy H1A, a na třetím místě byla slečna N. Jankovová také ze třídy H1A.

Zdatným pomocníkem při soutěži byl i D. Rogalski ze třetího ročníku, pro kterého bude organizování soutěže praktickou maturitou v příštím roce.

Závěrem bych chtěl poděkovat KPŠ při HŠVP za poskytnutí finančního příspěvku na občerstvení a ceny.

Lukáš Zuber, H4B

Den poezie 2013

Soutěž pod názvem „Úterní chvilka poezie“ se konala 12. 11. 2013 od 13:00.

Ukázky nejlepších básní:

Gabriela Pavlíčková – Chtíč

Miroslava Smolná – Splynutí

Radislav Hrůzek – Vášeň a popel (z cigarety)

Světlana Astachová – Vášeň a popel

Logická olympiáda 2013

Studenti HŠVP se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili Logické olympiády.
V kategorii středních škol se do nominačního kola soutěže zapojilo celkem 8 334 studentů, z toho v Olomouckém kraji 418.
Nejlepší výkon podal student Jakub Černý, který se umístil na 100. až 106. místě v Olomouckém kraji (1597. až 1686. místo z celkového počtu řešitelů). Do krajského kola postupuje maximálně 60 nejlepších řešitelů z jednotlivých krajů, Hotelovka tedy bohužel nepostupuje, ale bylo to těsné…snad se to podaří za rok!
Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci.

Písař 2013

Dne 18. ledna 2013 se uskutečnila soutěž v psaní na počítači po studenty 1. ročníků s názvem Písař 2013 související s předmětem TEA (technika administrativy). Účastníci této soutěže si mohli vyzkoušet svou přesnost a rychlost psaní na PC.

Účastníci soutěže si v době 30 minut mohli vybrat vyhovující počítač a rozepsat se na něm. Poté nastalo oficiální zahájení soutěže, která měla 2 disciplíny.

První spočívala v přesnosti. Soutěžící opisovali text z rozdaného papíru po dobu 10 minut a rozhodující pro ně byl počet čistých úhozů.

Druhá disciplína byla o rychlosti, což znamenalo, že studenti opisovali text z plátna, který musel být bezchybný, co nejrychleji napsaný a od toho se odvíjelo pořadí soutěžících.

Po dobu konání soutěže nechybělo ani malé občerstvení a prakticky využitelné ceny pro první 3 soutěžící.

Výsledky soutěže:
1. místo: Petr Moler, H1B
2. místo: Iva Oliveriusová, H1B
3. místo: Adéla Šuláková, H1B

Organizace této soutěže byla praktickou maturitou studentky školy.

Lenka Košáková, H4A