Jazykové soutěže

Soutěž v polském jazyce 2021

V pondělí 15. 11. se uskutečnila konverzační soutěž v polském jazyce. Ačkoliv se letošní soutěže zúčastnilo mnohem méně studentů než v předešlých letech, těší nás, že se mezi našimi studenty najdou tací, které polština baví a neváhají před porotou změřit svoje síly.

Soutěž se skládala ze tří částí: poslechu, samostatného ústního projevu na téma Wrocław a závěr patřil konverzaci ve dvojici.

Předsedkyní komise v letošním kole byla paní Halina Hamblen z partnerské střední školy v Opole, které dohlížela na správný průběh soutěže a hodnotila jazykové výkony soutěžících. I přes počáteční nervozitu před rodilou mluvčí podali studenti skvělé výkony.

První místo obsadila Marie Kovalcová (OA3), druhé místo Matias Kavický (OA3) a třetí místo Simona Kotesová (OA4).

Studentům gratulujeme a děkujeme za účast.

Obhájili jsme 1. místo – dvakrát!

Žáci Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník Libuše Jatiová a Michal Schromm zvítězili v letošním ročníku okresních kol Olympiády v českém i anglickém jazyce a obhájili tak vítězství v obou disciplínách z předchozího roku. Obhajoba nebyla vůbec jednoduchá, protože soutěžící třech jesenických středních škol podávali výborné a vyrovnané výkony ve všech částech obou klání.

Úspěchy  v jazykových soutěžích korunuje zlatá medaile, kterou vybojovali naši chlapci v okresním kole turnaje ve florbale.

Toto trojnásobné vítězství je pro nás velice cenné a do krajských kol přejeme našim reprezentantům hodně štěstí.

Competition in English Language – School Round

Ve středu 29. 1. 2020 proběhlo školní kolo každoroční soutěže v anglickém jazyce.

Klání mělo dvě části. V první jsme zjišťovali, jak jsou na tom soutěžící s poslechem a čtením neznámého textu na úrovni B2 (vyšší než maturitní). V druhé – ústní – části žáci předvedli, jak umí prezentovat své názory na různá společenská témata a obhájit je v konverzaci se spolužáky.

Účast sice nebyla z různých důvodů tak vysoká jako v předchozích letech, výsledky soutěže a dovednosti všech soutěžících nás však velmi mile překvapily a utvrdily v tom, že po loňských úspěších máme i v příštích měsících a letech nadějné reprezentanty naší školy.

Výsledky školního kola soutěže v anglickém jazyce:

1. místo: Eliška Pařenicová H1A
2. místo: Hana Dostálová H1A
3. místo: Veronika Hubálová H1A

Všem soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme k pěkným výkonům!

Z Olympiády v českém jazyce (2020) máme opět zlato

Když vloni naše studentka Libuška Jatiová zvítězila v těžké konkurenci  všech středních škol v Jeseníku v Olympiádě z českého jazyka, byl to velký úspěch. Porazit studenty Gymnázia Jeseník na jejich domácí půdě je takový malý zázrak. O to víc si cením toho, že naše studentka v tomto roce vítězství obhájila a znovu získala krásné 1. místo.
Naši školu reprezentovala i Petra Žáková, rovněž studentka OA4, která obsadila 4. místo.
Tato soutěž se skládá ze dvou částí – z mluvnických úkolů a ze slohové práce. Body se sčítají.
Oběma děvčatům moc blahopřeji, děkuji za příkladnou reprezentaci školy. Libušce přeji hodně úspěchů v krajském kole v Olomouci.
Jana Kadeřábková, učitelka ČJL

Soutěž v polském jazyce 2019

V úterý 26. 11. 2019 se na Hotelové škole V. Priessnitze a Obchodní akademii v Jeseníku konala soutěž v polském jazyce. V první kategorii určené pro třetí ročníky se umístili Dominik Zábranský (1. místo), Vojtěch Došek (2. místo) a Petr Šemro (3. místo), všichni ze třídy OA3. Ve druhé kategorii pro ročníky čtvrté skončili na prvních třech místech Petra Žáková (1. místo), Libuše Jatiová (2. místo) a Marek Cekuras (3. místo), studenti třídy OA4.
Předsedkyní poroty byla paní Mgr. Joanna Gammroth, učitelka polského jazyka z partnerské školy ZSZ 4 v Opole, která dohlížela na správný průběh soutěže a výkony hodnotila z pohledu rodilého mluvčího.
I v letošním roce se soutěž setkala s velkým zájmem, což jen dokazuje, že studenti z našeho regionu mají zájem naučit se polsky a chtějí blíže poznat kulturu našich severních sousedů.
Studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

Krajské kolo soutěže v angličtině 2019

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se v na Střední odborné škole v Šumperku konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro odborné školy.  Do této soutěže se mezi nejlepší studenty Olomouckého kraje probojovali studenti Michal Schromm a Jan Follner, oba ze třídy OA2. Jan Follner je zároveň vítězem okresního kola.
Tato náročná soutěž se skládá z poslechového subtestu, práce s texty na úrovni B2, řešení situace ve dvojicích a rozhovoru na vylosované téma s rodilým mluvčím.
Soutěže se zúčastnilo 50 soutěžících z celého Olomouckého kraje. Naši studenti v těžké konkurenci rozhodně obstáli. Michal se umístil na krásném 6. místě a Honza na místě 31.
Studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Do you speak English well? Další mimořádný úspěch studentů naší školy!

Ve středu 13 .2. 2019 proběhlo na Gymnáziu Jeseník okresní kolo anglické konverzace. Naši studenti se v těžké konkurenci studentů gymnázia nejenže neztratili, ale do výsledků soutěže výrazně promluvili. Jan Follner ze třídy OA2 se umístil na prvním místě a pokračuje do krajského kola v Olomouci. Naši školu dále skvěle reprezentovali Michal Schromm a Vojtěch Došek, oba rovněž ze třídy OA2, kteří obsadili čtvrté místo. Studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Soutěž v anglické konverzaci 2019

Dne 6. 2. 2019 se na Hotelové škole V. P. a Obchodní akademii uskutečnilo školní kolo soutěže v anglické konverzaci.

Díky velice vyrovnaným výkonům jsme se nakonec rozhodli udělit dvě první místa, která obsadili studenti druhého ročníku OA, a to Michal Schromm  a Jan Follner, a dvě druhá místa, na kterých se umístili Vítek Kvapil z H3A a Vojtěch Došek z OA2.

Tito studenti nás budou také reprezentovat v okresním kole soutěže, které se uskuteční 13. 2. 2019 v budově místního gymnázia.

Všem studentům děkujeme za účast 🙂

Za tým angličtinářů: Lucie Gambová, Markéta Holeňová, Ivo Šimek

Velký úspěch na Olympiádě v českém jazyce 2019

Každý rok se v lednu koná na Gymnáziu Jeseník okresní kolo v Olympiádě z českého jazyka. Sejdou se zde zástupci středních škol z Jeseníku. A pravidelně jsou na stupních vítězů studenti gymnázia. V tomto roce došlo ke změně.

A vítězkou olympiády se stala studentka 3. ročníku naší školy Libuška Jatiová!!! Je to velký úspěch. Libušce děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční v dubnu v Olomouci. Poděkování patří i druhé soutěžící z naší školy, kterou byla Petra Žáková. Ta obsadila 5.místo. I jí děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jana Kadeřábková

Soutěž v polském jazyce 2018

V pondělí 12. 11. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v polském jazyce, kterého se zúčastnili studenti  třetího a čtvrtého ročníku obchodní akademie.  Polština v jejich podání zněla moc hezky, ocenění získalo těchto pět nejlepších:

1. místo: Filip Šalplachta OA4,
2. místo: Petra Žáková OA3,
3. místo: Natálie Nevrklová OA3,
4. místo: Pavlína Tučková OA3,
5. místo: Lenka Jánošíková OA4

Studentům děkujeme za účast a gratulujeme!

Soutěž v anglickém jazyce – Glucholazy 2018

V úterý 10. 4. 2018 se studenti HŠVP a OA Jeseník zúčastnili soutěže v anglickém jazyce, kterou pořádala partnerská střední škola  Zespół szkół w Głuchołazach.

Tématem soutěže byl ostrov Malta, který je pro své moře, pláže a noční život oblíbenou turistickou destinací a zároveň je to i ráj pro milovníky historie. Cílem soutěže bylo zvýšit povědomí o ostrově uprostřed Středozemního moře, jeho geografii, historii a kultuře.

Soutěžící, kteří byli rozděleni do 20 týmů, museli prokázat schopnost porozumět oficiálním textům o Maltě v anglickém jazyce, vyhledat v nich odpovědi na připravené otázky a v časovém limitu je správně zapsat. Čekání před vyhlášením výsledků si všichni zúčastnění příjemně krátili společným národním maltským tancem.

Naši studenti vybojovali mezi polskou početní převahou pěkné čtvrté místo.

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce 2018

V úterý 5. 4. 2018 proběhlo na Střední odborné škole v Šumperku krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěž se skládala z poslechu, řešení situace ve dvojici a samostatného ústního projevu. Naši školu reprezentoval Michal Schromm ze třídy OA1, který se ze školního kola probojoval mezi nejlepší studenty Olomouckého kraje a umístil se na 10. místě z celkového počtu 24 soutěžících v kategorii pro 1. a 2. ročníky. Michalovi děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů ve studiu!

Soutěž v německém jazyce 2018

V pondělí 12. 2. 2018 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zájemci z řad studentů prvních a druhých ročníků si mohli ověřit své znalosti v písemné části, která se skládala z poslechového testu, práce s textem a kratšího slohového útvaru. V ústní části, kam postoupili všichni soutěžící, řešili formou rozhovoru situace každodenního života.

Výsledky:

1.místo: Anna Orálková, H1A
2.místo: Natálie Nevrklová, OA2
3.místo: Ivana Pavlicová, OA2

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

Soutěž v anglickém jazyce 2018

Ve středu 31. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se skládala ze dvou částí. Písemná část byla založena na poslechu s porozuměním a úlohy byly totožné s poslechem u maturitní zkoušky. V ústní části bylo úkolem studentů vyřešit formou rozhovoru zadanou situaci.

Soutěž byla určena pro studenty 1. – 3. ročníku oborů Hotelnictví a Obchodní akademie.

Výsledky:

  1. místo: Michal Schromm, OA1
  2. místo: Ondřej Šenekl, H3A
  3. místo: Vítek Kvapil, H2A
  4. místo: Dominika Ožanová, H3B

Všem studentům děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

Olympiáda v českém jazyce 2018

Dne 30. 1. 2018 se na Gymnáziu Jeseník konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě studentky ze třetího ročníku. Kateřina Víznerová obsadila v těžké konkurenci jesenických středních škol čtvrté místo a Iveta Dostálková byla šestá. Děkuji děvčatům za pěknou reprezentaci školy. Mgr. Jana Kadeřábková

Olympiáda z ČJ – okresní kolo 2017

Dne 2. 2. 2017 se na Gymnáziu Jeseník uskutečnilo okresní kolo v Olympiádě z českého jazyka. Naši školu reprezentovaly studentky Martina Nováková a Monika Novotná. V těžké konkurenci studentů gymnázia, kteří měli výhodu domácího prostředí,  se naše děvčata neztratila a patří jim poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kadeřábková

SEARCH IT 2017

Dne 25.1.2017 se na VOŠ a SPŠ v Šumperku konal 8. ročník regionálního kola soutěže Search It.

Soutěž spočívá v tom, že soutěžící musí během maximálně 60 minut vyhledat na internetu správné odpovědi na 50 anglických otázek. Vyhrává student s největším počtem bodů získaných v co nejkratší době.

Naši školu reprezentovali Zdena Hyánková, ze třídy H3B, která se umístila na krásném 5. místě. Ondřej Šenekl ze třídy H2A se umístil na místě 12., a Jakub Poruba z H4A na místě 16.

Soutěže se zúčastnilo 50 studentů z celého Olomouckého kraje.

Našim studentům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!

Anglická olympiáda 2017

Dne 12. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo anglické olympiády.

Z celkového počtu 13 studentů se na třetím místě umístila Tereza Grézlová ze třídy H3B, druhé místo obsadil Vítek Kvapil ze třídy H1A a vítězem se stal Ondřej Šenekl ze třídy H2A.

Zúčastněným velice děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Vaši angličtináři
Mgr. Lucie Gambová
Mgr. Markéta Holeňová
Mgr. Ivo Šimek

Jazyková soutěž v Glucholazech 2016

Dne 26. 4. 2016 se na partnerské střední škole Zespół Szkól v polských Glucholazech uskutečnila soutěž v anglickém jazyce, které se zúčastnili i studenti Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie v Jeseníku.

Tématem soutěže bylo Velikonoční povstání v Dublinu z roku 1916 a studenti museli prokázat znalost překladu anglicky psané ilustrované knížky „1916: A Country Is Born“, jejíž překlad předcházel soutěži a probíhal v březnu. Ačkoliv měli studenti k dispozici překlad, otázky v zadání byly v anglickém jazyce včetně výrazů z historie a frází, což vyžadovalo dobrou znalost angličtiny i originálu knížky.

Soutěžící byli rozděleni do skupin podle oborů studia. V kategorii „C“ zvítězil Tomáš Kolek ze třídy OA4, druhé místo obsadil Ondřej Šenekl a třetí místo Nikola Pospíšilová, oba ze třídy H1A. Studentům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

Jazykový projet s překladem, soutěží a prezentacemi vznikl u příležitosti 100. výročí Velikonočního povstání v Irsku z roku 1916, které vedlo ke svobodě Irska a vzniku Irské republiky. Iniciátorem projektu byla škola Zespół Szkól Głuchołazy. Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o Irsku a jeho kultuře, přiblížení jednoho z nejdůležitějších okamžiků irských dějin, rozvoj čtenářské gramotnosti v angličtině a zvýšení základních překladatelských kompetencí u polských a českých studentů.

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce 2015

Dne 7. 4. 2015 proběhl na Střední odborné škole v Šumperku již 11. ročník krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – I. kategorie – 1. a 2. ročníky a II. kategorie 3. a 4. ročníky.

Garantem soutěže je Krajský úřad Olomouckého kraje. Sponzorem soutěže je Akademie Jana Amose Komenského Šumperk a Oxford University Press.

Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která měla písemnou formu, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálním testu. V  ústní části řešili jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně konverzoval na vylosované téma.

Ve dvou kategoriích v letošním ročníku soutěžilo opět 50 studentů z celého kraje, jejichž znalosti hodnotilo šest porotců z řad pedagogů a rodilý mluvčí.
Hotelovou školu Vincenze Priessnitze a Obchodní akademii v Jeseníku zastupoval Ondřej Šenekl ze třídy H1A, který obsadil 16. místo v první kategorii a Michal Juráš ze třídy OA4, který obhájil 4. místo ve druhé kategorii. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci!

Jazyková soutěž v polských Glucholazech 2015

Při příležitosti 150. výročí konce Americké občanské války se ve středu 15. dubna 2015 na Střední škole Zespół Szkół Głuchołazy v Polsku uskutečnilo setkání studentů vybraných středních škol a zahraničních diplomatických představitelů. Pozvánku na tuto akci obdržela i Hotelová škola Vincenze Priessnitze. Toto setkání probíhalo formou besedy a soutěže v anglickém jazyce.

Předpokladem k účasti v soutěži byla znalost knihy Gone with the Wind (Jih proti Severu) od Margaret Mitchell, jejíž děj se odehrává v průběhu Americké občanské války. Studenti měli možnost porovnat si znalost obsahu knihy formou zábavného kvízu se svými polskými kolegy a zároveň si také otestovali schopnost porozumět čtenému textu, spojovali správné části vět nebo doplňovali spojky, což jsou dovednosti testované u maturitní zkoušky. Naši studenti se přesvědčili, že angličtinu ovládají stejně dobře jako jejich zahraniční vrstevníci.

Téma americké historie natolik zaujalo diplomatické zastoupení USA v Polsku, že na tuto školní akci dorazil i generální konzul USA pan Andrew Caruso, který po přednášce besedoval se studenty a odpovídal na jejich dotazy, které se často týkaly studia v USA.

Překvapením na závěr bylo divadelní představení polských studentů právě na téma knihy Jih proti Severu.

Poděkování za reprezentaci naší školy v zahraničí patří Veronice Kudrové a Petře Moravcové ze třídy H1A a Davidu Partschovi a Matouši Kachtíkovi ze třídy H4A, kteří si knihu Gone with the Wind přečetli a nastudovali si příslušné kapitoly z americké historie.

Naši studenti kladně ohodnotili organizaci soutěže s kulturním programem a odnesli si příjemné zážitky. Hotelové škole se zároveň podařilo navázat další spolupráci se školou v Glucholazech, která kromě studia několika technických oborů nabízí i studium hotelnictví.

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce 2015

Dne 9. 4. 2015 proběhl na Střední odborné škole v Šumperku 10. ročník Krajské konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – I. kategorie – 1. a 2. ročníky a II. kategorie 3. a 4. ročníky.

Garantem soutěže je Krajský úřad Olomouckého kraje. Sponzorem soutěže je Akademie Jana Amose Komenského Šumperk a Oxford University Press.

Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která měla písemnou formu, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálním testu. V  ústní části řešili jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně konverzoval na vylosované téma.

Ve dvou kategoriích v letošním jubilejním 10. ročníku soutěžilo 50 studentů z celého kraje, jejichž znalosti hodnotilo šest porotců z řad pedagogů. Soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka.
Hotelovou školu zastupovala Zdena Hyánková ze třídy H1B, která obsadila 15. místo v první kategorii a David Partsch ze třídy H4A, který obhájil 8. místo ve druhé kategorii. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci!

Anglická olympiáda 2015

Studentka třídy H1B Zdena Hyánková se dne 19. 2. 2015 zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Samostatně mluvila o tématu My Family. Podařilo se jí získat pěkné šesté místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Search it 2015

Úspěch na soutěži v anglickém jazyce „Search it“!

22. ledna 2015 se studenti Hotelové školy Vincenze Priessnitze už podruhé utkali se studenty ostatních středních škol z regionu v soutěži „Search it“. Soutěž je založena na tom, že žáci dostanou 50 až 80 otázek a musí vybrat ze 4 navržených odpovědí tu jedninou správnou. Studenti musí prokázat nejen znalost anglického jazyka, ale také schopnost vybrat klíčové slovo a hledat v autentickém textu. Soutěž probíhala na VOŠ a SPŠ Šumperk.

Soutěží se ve dvou kategoriích. První kategorie je určena pro studenty 1. a 2. ročníku a naši školu zastupovala Veronika Kudrová (H1A). Druhá kategorie je pro studenty 3. a 4. ročníku. Tady za naši školu soutěžili Davida Partsch a Jana Janová ze třídy H4A.

Každá škola může vyslat maximálně tři soutěžící a celkem soutěží asi 80 studentů. Vyhlašuje se prvních šest míst pro každou kategorii a naše škola slavila úspěch ve druhé kategorii, kde student David Partsch obsadil čtvrté místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!

files/hotelovka/files/2014_2015/searchit/SAM_2392.JPG

Anglická olympiáda 2014 – školní kolo

Dne 3. 12. 2014 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, do kterého se mohli přihlásit studenti prvního až třetího ročníku. Olympiáda se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. Písemné části se účastnili všichni studenti, ze kterých po vyhodnocení testů postoupilo pouze 5 nejlepších k ústní části. V ústní části olympiády si studenti losovali z pěti témat, ke kterým letos patřil Sport in my life, The best film I have ever seen, My school, Healthy lifestyle a My best holidays ever.

Největšího úspěchu dosáhli studenti třídy H3B, kterým se podařilo obsadit první tři místa a to v následujícím pořadí:

1. místo – Filip Janoštík

2. místo – Patrik Blažejovský

3. místo – Jiří Vostal

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Za tým angličtinářů

Mgr. Lucie Gambová a Mgr. Ivo Šimek