Jazykové soutěže

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

Na Gymnáziu Jeseník se ve středu 16. 3. 2022 konalo okresní kolo konverzační soutěže v němčině. Z naší školy se do tohoto kola dostaly Simona Kozlová (H3A), Lenka Kozlová (OA3) a Marie Kovalcová (OA3). I když si naše studentky neodnesly první tři místa, rozhodně v těžké konkurenci obstály a podaly vynikající výkony. Přípravě na soutěž věnovala děvčata spoustu času v hodinách německého jazyka a porota ocenila jejich slovní zásobu a samostatnost při ústním projevu.

Překladatelská soutěž

Dne 2. 11. 2022 se uskutečnilo školní kolo překladatelské soutěže z anglického jazyka organizované Filozofickou fakultou Univerzitou Palackého v Olomouci.  Studenti měli za úkol přeložit dva texty jeden umělecký a jeden odborný. K překladu mohli využívat slovníky a online překladače.

Do fakultního kola byly tříčlennou komisí vybrány práce Karla Jeřábka (OA1) a Barbory Klárové (H2A). Fakultní kolo proběhlo 4. 1. 2022 on-line přes univerzitní platformu Moodle.

Vyhlášení výsledků proběhlo 27. 1. online. Přestože se naši studenti neumístili v první trojici, získali cenné zkušenosti i materiály, které mohou využít v příštích ročnících soutěže.

Studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Soutěž v polském jazyce 2021

V pondělí 15. 11. se uskutečnila konverzační soutěž v polském jazyce. Ačkoliv se letošní soutěže zúčastnilo mnohem méně studentů než v předešlých letech, těší nás, že se mezi našimi studenty najdou tací, které polština baví a neváhají před porotou změřit svoje síly.

Soutěž se skládala ze tří částí: poslechu, samostatného ústního projevu na téma Wrocław a závěr patřil konverzaci ve dvojici.

Předsedkyní komise v letošním kole byla paní Halina Hamblen z partnerské střední školy v Opole, které dohlížela na správný průběh soutěže a hodnotila jazykové výkony soutěžících. I přes počáteční nervozitu před rodilou mluvčí podali studenti skvělé výkony.

První místo obsadila Marie Kovalcová (OA3), druhé místo Matias Kavický (OA3) a třetí místo Simona Kotesová (OA4).

Studentům gratulujeme a děkujeme za účast.

Obhájili jsme 1. místo – dvakrát!

Žáci Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník Libuše Jatiová a Michal Schromm zvítězili v letošním ročníku okresních kol Olympiády v českém i anglickém jazyce a obhájili tak vítězství v obou disciplínách z předchozího roku. Obhajoba nebyla vůbec jednoduchá, protože soutěžící třech jesenických středních škol podávali výborné a vyrovnané výkony ve všech částech obou klání.

Úspěchy  v jazykových soutěžích korunuje zlatá medaile, kterou vybojovali naši chlapci v okresním kole turnaje ve florbale.

Toto trojnásobné vítězství je pro nás velice cenné a do krajských kol přejeme našim reprezentantům hodně štěstí.

Competition in English Language – School Round

Ve středu 29. 1. 2020 proběhlo školní kolo každoroční soutěže v anglickém jazyce.

Klání mělo dvě části. V první jsme zjišťovali, jak jsou na tom soutěžící s poslechem a čtením neznámého textu na úrovni B2 (vyšší než maturitní). V druhé – ústní – části žáci předvedli, jak umí prezentovat své názory na různá společenská témata a obhájit je v konverzaci se spolužáky.

Účast sice nebyla z různých důvodů tak vysoká jako v předchozích letech, výsledky soutěže a dovednosti všech soutěžících nás však velmi mile překvapily a utvrdily v tom, že po loňských úspěších máme i v příštích měsících a letech nadějné reprezentanty naší školy.

Výsledky školního kola soutěže v anglickém jazyce:

1. místo: Eliška Pařenicová H1A
2. místo: Hana Dostálová H1A
3. místo: Veronika Hubálová H1A

Všem soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme k pěkným výkonům!

Z Olympiády v českém jazyce (2020) máme opět zlato

Když vloni naše studentka Libuška Jatiová zvítězila v těžké konkurenci  všech středních škol v Jeseníku v Olympiádě z českého jazyka, byl to velký úspěch. Porazit studenty Gymnázia Jeseník na jejich domácí půdě je takový malý zázrak. O to víc si cením toho, že naše studentka v tomto roce vítězství obhájila a znovu získala krásné 1. místo.
Naši školu reprezentovala i Petra Žáková, rovněž studentka OA4, která obsadila 4. místo.
Tato soutěž se skládá ze dvou částí – z mluvnických úkolů a ze slohové práce. Body se sčítají.
Oběma děvčatům moc blahopřeji, děkuji za příkladnou reprezentaci školy. Libušce přeji hodně úspěchů v krajském kole v Olomouci.
Jana Kadeřábková, učitelka ČJL