Ekonomické soutěže

Celorepublikové soutěže v účetnictví

Začátkem druhého pololetí se vybraní studenti ze třetích a čtvrtých ročníků oboru Obchodní akademie zúčastnili dvou účetních soutěží.

První z nich MÁ DÁTI DAL byla dvoudenní a konala se na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě. Do této soutěže byli vybráni dva studenti ze čtvrtého ročníku: Linda Furmánková a Karel Nečesal. V konkurenci padesáti středních škol jsme se umístili na 30 místě. Mezi stovkou účastníků se Linda Furmánková umístila na 55 místě a Karel Nečesal na 70 místě.

Druhá soutěž ÚČETNÍ TÝM 2019 se konala v Praze na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. V této soutěži byli studenti rozděleni do tříčlenných týmů. Naši školu reprezentovaly dva týmy ve složení: Karel Nečesal, Lukáš Kocúr a Petra Žáková; Linda Furmánková, Karolína Ditmarová a Martin Kozel. Oba dva týmy prošly přes základní kola až do semifinále, odkud postupovaly dva nejlepší týmy do závěrečného finále. Naše týmy se v konkurenci 20 týmů umístily na 3. a 5. místě semifinálového kola.

Ing. Zuzana Vidláková

učitelka odborných předmětů

Soutěž Ekonom 2018

V průběhu měsíce února se vybraní studenti 3. a 4. ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili středoškolské soutěže Ekonom 2018 pořádané Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, s. r. o. Okruhy soutěže byly zaměřeny na teoretické znalosti a praktické dovednosti z ekonomiky, účetnictví, daní, marketingu a managementu. Celkem se přihlásilo 590 studentů z různých škol.

Do semifinále konané v Praze dne 26. února se probojovaly tři naše studentky – Viktoria Olléová, Michaela Pruchnická (OA4) a Linda Furmánková (OA3). Úspěšně skončily na 6. a 7. místě v rámci semifinále. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí i v dalších soutěžích.

Ing. Jana Paulová, učitelka odborných předmětů

Hotelovka opět po roce 3x ve finále v Praze 2017

Studentům Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník se letos v soutěžních kláních znovu zadařilo. Po roce znovu vyhráli krajská kola celostátních soutěží Finanční gramotnost, Sapere – „Vědět, jak žít“ a Tuta Via Vitae – „Bezpečná cesta životem pro občana EU“. Postoupili tak jako jediní za Olomoucký kraj do finále v Praze.

Vyhlašovatelem všech soutěží je už tradičně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v nejvyšší kategorii „A“, organizátorem je FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. a Asociace finanční a občanské gramotnosti, z. s. Záštitu nad soutěžemi převzali prezident republiky Miloš Zeman, český kardinál Dominik Duka, ČNB a hejtmani devíti krajů ČR.

Všechna finále se postupně konala ve dnech 25. – 27. dubna 2017 v zajímavých prostorách historického areálu benediktinského opatství Emauzy v Praze.

Přes brzké ranní vstávání, únavné cestování a nevyzpytatelné počasí studenti zabojovali a v konkurenci silných soupeřů z ostatních krajů se vždy umístili na předních místech.

V 8. ročníku soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST v úterý 25. dubna 2017 se umístili na výborném 4. místě v České republice (ve finále byli již po šesté a je to dosud nejlepší umístění).

V 7. ročníku soutěže SAPERE – „Vědět, jak žít.“ ve středu 26. dubna 2017 získali 6. místo v České republice (ve finále byli již po čtvrté).

V 2. ročníku soutěže TUTA VIA VITAE – Bezpečná cesta životem pro občana EU ve čtvrtek 27. dubna 2017 vše završili 3. místem v České republice (ve finále jsme byli podruhé a oproti loňsku si polepšili o 1 místo).

Všem soutěžícím i náhradníkům děkujeme za reprezentaci školy, města Jeseník i Olomouckého kraje a za to, že obětovali spoustu svého volného času na přípravu k soutěžím. Jmenovitě to jsou:

SOUTĚŽÍCÍ: Zdena Hyánková, Natálie Bugnová, Karolína Vystavělová, Petra Moravcová, Anežka Obidová, Adéla Havelková, Petra Pačanová .

NÁHRADNÍCI: Vlastimír Janíček, Jan Němec, Nikola Pavlů

Děkujeme i všem ostatním studentům, kteří se do soutěží zapojili ve školních a hlavně pak okresních a krajských kolech – mimo jiné Jana Pavlicová, Petr Chytil, Veronika Přichystalová, Eva Játiová, Kateřina Trusíková, Anetta Kašpírová.

Miroslava Sedlářová, koordinátor soutěží

3x ve finále v Praze – Finanční gramotnost, Sapere i Tuta Via Vitae 2016

Po změně pravidel v průběhu soutěží jsme se dozvěděli, že jsme postoupili do finále v Praze ve všech 3 soutěžích. I přes brzké vstávání a náročné cestování naši studenti zabojovali a umístili se vždy v první polovině startovního pole:

– v soutěži FINANČNÍ GRAMOTNOST (7. ročník) v úterý 26. dubna 2016 – 7. místo v České republice (ze 14 krajů)

– v soutěži SAPERE – „Vědět, jak žít.“ (6. ročník) ve středu 27. dubna 2016 – krásné 3. místo v České republice (ze 14 krajů)

– v soutěži TUTA VIA VITAE – Bezpečná cesta životem pro občana EU (1. ročník) ve čtvrtek 28. dubna 2016 – 4. místo v České republice (ze 13 krajů).

Všechny soutěže jsou čtyřkolové (školní kola – dále postupuje 6 nejlepších žáků, okresní a krajská kola – postupuje vždy pouze 1 nejlepší škola a celostátní finále – 1 nejlepší škola za každý kraj) a probíhají od září do dubna, tj. téměř po celý školní rok. Všem soutěžícím i náhradníkům děkujeme za reprezentaci školy a za to, že obětovali spoustu svého volného času na přípravu k soutěži. Jmenovitě to jsou:

SOUTĚŽÍCÍ ve finále: Veronika Čermáková, Yveta Seipeltová, Kateřina Škarecká, Petra Vávrová, Petra Moravcová, Pavla Vávrová, Eva Játiová, Vojtěch Dostál, Kateřina Ondruchová.

NÁHRADNÍCI a soutěžící v okresních a krajských kolech: Kristýna Psotková, Dominika Lepilová, Jana Pavlicová, Adriana Krčová, Tomáš Kolek, Eva Švarcová, Veronika Přichystalová.

A opět jdeme do finále!

Naši studenti se ve dnech 26. až 28. 4. 2016 zúčastní finále soutěží Finanční gramotnost, SAPERE a TUTA VIA VITAE.

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 proběhlo slavnostní předávání diplomů za dosavadní umístění.

Finanční gramotnost, SAPERE a TUTA VIA VITAE

Téměř všichni studenti naší školy se zúčastnili minimálně jedné ze tří celostátních soutěží, do kterých se zapojujeme opakovaně každý rok. Jedná se o soutěže: FINANČNÍ GRAMOTNOST (7. ročník), SAPERE – zdravá výživa (6. ročník) a letos nově TUTA VIA VITAE – právní vědomí občana EU (1. ročník). Soutěže běží celoročně od září do dubna. Ze školních kol se vytvoří 3-členná soutěžní družstva a 3 náhradníci, kteří pak soutěží jako 1 tým v okresním a krajském kole. Do vyšších kol postupují jen školy na prvním místě. Do celostátního kola postupuje jen 5 nejlepších škol z celé České republiky. I letos se nám zadařilo – ve všech soutěžích jsme se umístili na prvním místě v Olomouckém kraji a v soutěži TUTA VIA VITAE postupujeme do celostátního kola z druhé pozice.

V SAPERE jsme se umístili na 8. místě v ČR a ve FINANČNÍ GRAMOTNOSTI na 9. místě v ČR.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. A postupujícím studentům ze soutěže TUTA VIA VITAE držme palce 28. dubna 2016 ve finále.

Ing. Miroslava Sedlářová

Finanční gramotnost a SAPERE 2015

Titul Mistr České republiky ve zdravé výživě (soutěž SAPERE)

Životního úspěchu dosáhli studenti Hotelové školy Vincenze Priessnitze v Jeseníku v odborné soutěži SAPERE dne 28. 4. 2015. která probíhala v krásných prostorách Benediktinského opatství v Emauzích v Praze.

Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“ vytvořila společnost COFET, a.s. Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu. SAPERE v současné době působí v Belgii, Francii, Nizozemí, Švýcarsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, Finsku a v ČR.

V 5. ročníku soutěže postoupilo družstvo tří studentů přes školní, okresní a krajská kola do celostátního finále, kam po změně pravidel postupuje jen 5 nejlepších škol v republice.

Petra VÁVROVÁ (H3B), Monika FOLWARCZNÁ (H1B) a Jan HAVLÍN (H3A) nezaváhali a s náskokem 14 bodů se umístili na vynikajícím 1. místě. Poděkování patří i náhradníkům, kteří se také připravovali a byli ochotni kdykoliv zaskočit – jmenovitě Dominik Fedora a Bohuslav Juríček (oba H2A), Jakub Krumpholz (H3A) a Adéla Šuláková (H3B), která v průběhu soutěže odjela na stáž do Skotska.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!

Finanční gramotnost

Souběžně se soutěží Sapere probíhala i ekonomicko-právní soutěž ve finanční gramotnosti. Všichni zúčastnění soutěžící bojovali s plným nasazením, ale konkurence byla letos lepší. I tak ale naši studenti obsadili krásné 2. místo v Olomouckém kraji. A za to i jim patří velký dík.

Jmenovitě to byli: Jana Uhlířová a Marek Hudec (oba H4B), Pavel Kubíček (H3A), Radka Hronová, Zbyněk Strnad a David Partsch (všichni H4A).

I tak je naše bilance výborná – z šesti ročníků 4 účasti ve finále.

Držme palce do 7. ročníku 🙂

Finanční gramotnost a SAPERE 2014

Studenti  HŠVP se opětovně zapojili do soutěže ve zdravé výživě SAPERE a ekonomicko-právní  soutěže  FINANČNÍ GRAMOTNOST.

V Sapere se probojovali do krajského kola, kde se s plným počtem správných odpovědí a ztrátou pouhých 21 vteřin umístili na 2. místě v Olomouckém kraji.

Ve Finanční gramotnosti zabojovali ještě o něco lépe a s plným počtem správných odpovědí a nejrychlejším časem už počtvrté z pětileté historie vyhráli krajské kolo. Budou tedy reprezentovat školu a Olomoucký kraj v celostátním finále dne 2. dubna 2014 v Praze. Moc všem gratulujeme a držme společně palce :-).

Diplom SAPERE

Diplom FINANČNÍ GRAMOTNOST

SAPERE:

 1. Jaroslav Zima, H3B
 2. Štěpánka Kleiblová, H4A
 3. Zbyněk Strnad, H3A
 4. Matouš Kachtík, H3A
 5. Jan Keclík, H2B
 6. Radka Hronová, H3A

FINANČNÍ GRAMOTNOST:

 1. Michaela Sojáková, H4B
 2. Jan Vyhnálek, H4A
 3. Jan Keclík, H2B
 4. Andrea Rohoňová, H4A
 5. Pavla Vávrová, H2B
 6. Veronika Žilíková, H4A

Ekonomicko-právní soutěž 2014

Dne 14. 1. 2014 se v naší škole konala ekonomicko–právní soutěž pro 4. ročníky naší školy. Soutěž byla praktickou maturitou studentů Jana Daniela a Lukáše Orsága. Soutěžící se spolu s maturanty, paní učitelkou Zbrankovou a Sedlářovou sešli v 8:15 hodin v učebně č. 15, kde proběhlo přivítání studentů a pokyny pro písemnou část. Po písemné části následovala část, kdy každý ze studentů prezentoval svoji prezentaci na vybrané téma z ekonomiky a práva. Soutěž proběhla v poklidné atmosféře, a souboj o vrchní příčky byl velice těsný. Studenti si z této soutěže odnesli kromě dobrého pocitu také mnoho nových poznatků. Tímto bychom chtěli poděkovat za účast našim paním učitelkám i všem soutěžícím, kteří se soutěže účastnili. Studenti Jan daniel a Lukáš Orság

Umístění :

 1. Huška Jan
 2. Klohnová Adéla
 3. Vyhnálek JanCena diváka (prezentace): Kristýna Dirdová

Hotelováci reprezentovali školu, Jeseník i Olomoucký kraj

Dalšího úspěchu dosáhli studenti Hotelové školy Vincenze Priessnitze v Jeseníku ve dvou odborných soutěžích. Ve 3. ročníku soutěže o zdravé výživě „Sapere – vědět, jak žít“ a 4. ročníku ekonomické soutěže „Finanční gramotnost“ – v obou soutěžích postoupili do celostátního finále. V Sapere poprvé (ze 447 zúčastněných škol), ve Finanční gramotnosti se do finále probojovali již potřetí (z 804 zúčastněných škol). Do krajského kola se obě soutěže řeší přes online test na počítačích a do vyšších kol postupuje vždy jen 1 škola. Naši studenti se tedy v obou soutěžích umístili v okresních i krajských kolech vždy na
1. místě.

Finále Sapere se konalo 11. dubna 2013 v krásných prostorách Magistrátu hlavního města Prahy a postoupilo do něj z celé ČR pouze 14 škol – za každý kraj pouze 1 škola.  Při své první účasti si studenti vybojovali pěkné 7. místo.

Finále Finanční gramotnosti probíhalo 24. dubna 2013 již tradičně v Kongresovém centru České národní banky. Zajímavostí bylo, že ho zahajoval guvernér ČNB Miroslav Singer.
I zde postoupilo jen 14 škol. Po předchozích zkušenostech jsme zabojovali a po loňském 9. místě jsme letos postoupili na výborné 5. místo. Medailová pozice nám utekla jen o 4 body.

Blahopřejeme i děkujeme všem zúčastněným studentům za reprezentaci Hotelové školy V. P. v Jeseníku, okresu Jeseník i Olomouckého kraje.

SAPERE – vědět, jak žít: Jan Vyhnálek, Anna Indrová, Jan Štěpánek a Matouš Kachtík.

FINANČNÍ GRAMOTNOST: Vladimíra Adamusová, Lenka Kubová, Nela Kratochvílová, Diana Gondeková, Lenka Košáková a Jan Vyhnálek,

Pochvalu si zaslouží zejména Honza Vyhnálek, který postoupil do finále obou soutěží, což se stalo v historii soutěží úplně poprvé.

Miroslava Sedlářová

Soutěž FINANČNÍ GRAMOTNOST A SAPERE 2013

Dalšího úspěchu dosáhli studenti HŠ ve 4. ročníku soutěže Finanční gramotnost a 3. ročníku soutěže Sapere – v obou soutěžích postoupili do celostátního finále. Ve Finanční gramotnosti se do finále probojovali již potřetí (z 804 letos zúčastněných škol), v Sapere poprvé (z 516 zúčastněných škol). Do krajského kola se obě soutěže řeší přes online test a do vyšších kol postupuje vždy jen 1 škola. Naši studenti se tedy v obou soutěžích umístili v okresních i krajských kolech na 1. místě.

Celostátní finále se koná v Praze – Sapere 11. dubna 2013 (místo bude upřesněno) a Finanční gramotnost 24. dubna 2013 v Kongresovém centru České národní banky.

Blahopřejeme tak zapojeným studentům za dosavadní úspěch a do finále přejeme co nejlepší umístění. Pochvalu si zaslouží zejména Honza Vyhnálek, který bude školu reprezentovat v obou soutěžích, což se stalo v historii soutěží poprvé.

SAPERE: Lukáš Orság, Jan Vyhnálek, Miroslava Smolná, Matouš Kachtík.

FINANČNÍ GRAMOTNOST: Nela Kratochvílová, Martina Kejvalová, Jan Vyhnálek, Lenka Kubová, Diana Gondeková, Lenka Košáková, Vlad´ka Adamusová.

Bližší informace najdete na www.saperesoutez.cz a www.fgsoutez.cz (zde je na hlavní straně vyvěšena fotografie studentů naší školy z loňského finále– nemusí se vyhrát, stačí zaujmout jinak, třeba vzhledem J)

Miroslava Sedlářová

Ekonomicko-právní soutěž 2013

Ve čtvrtek dne 7. 2. 2013 proběhla na naší škole Ekonomicko-právní soutěž pro studenty čtvrtých ročníků. Zaměřovala se hlavně na všeobecné otázky ekonomiky a práva. Účastí v této soutěži měli studenti možnost vyzkoušet si, jakým stylem mohou probíhat přijímací zkoušky na vysoké školy. Soutěž se skládala z testu a prezentace na téma jednoho z maturitních okruhů ekonomiky. Zároveň byla i praktickou maturitou studentek ze třídy H4B – Veroniky Králíkové a Veroniky Furikové.

Po slavnostním zahájení byly studentům rozdány testy. Na jejich vypracování byla stanovena doba 75 minut. Po krátké pauze studenti předvedli své pětiminutové prezentace, sečetly se výsledky a byli vyhlášeni vítězové.

Výsledky:

 1. místo Kateřina Janečková H4B
 2. místo Kristýna Škarecká H4A
 3. místo Veronika Šimková H4C

Cenu diváka za nejlepší prezentaci dle hodnocení studentů si vybojovala Dita Arucidisová ze třídy H4B.

outěže se zúčastnilo celkem 15 studentů.

Po celou dobu soutěže bylo připraveno pro účastníky malé občerstvení.

Veronika Králíková

Soutěž EKONOMÍK 2011

Dne 6. prosince 2011 se uskutečnila soutěž pro žáky 4.ročníků – EKONOMÍK 2011. Tato soutěž měla prověřit jejich znalosti z předmětů Ekonomika podnikání a Právo. Její organizace byla i praktickou maturitní zkouškou pro dva žáky čtvrtého ročníku. Po slavnostním zahájení byly studentům rozdány testy s otázkami z ekonomiky a práva. Na vypracování těchto testů měli studenti 45 minut a po krátké přestávce během které bylo pro soutěžící připraveno malé pohoštění , soutěž pokračovala.

Každý soutěžící si předem připravil prezentaci maturitní otázky z ekonomiky, kterou předvedl před ostatními. Hodnotila se originalita a schopnost zaujmout posluchače.

Výsledky soutěže:

 1. místo Filip Vlach H4A 32 bodů
 2. místo Jaromír Strnad H4C 31 bodů
 3. místa Barbora Chytilová a Petr Kuča H4C 29 bodů

Cenu diváka za nejlepší prezentaci získal Jaromír Strnad.

Maturanti H4C: Zuzana Cyrzyková a Filip Drescher

Dalšího úspěchu dosáhli studenti Hotelové školy Vincenze Priessnitze v Jeseníku ve dvou odborných soutěžích. Ve 3. ročníku soutěže o zdravé výživě „Sapere – vědět, jak žít“ a 4. ročníku ekonomické soutěže „Finanční gramotnost“ – v obou soutěžích postoupili do celostátního finále. V Sapere poprvé (ze 447 zúčastněných škol), ve Finanční gramotnosti se do finále probojovali již potřetí (z 804 zúčastněných škol). Do krajského kola se obě soutěže řeší přes online test na počítačích a do vyšších kol postupuje vždy jen 1 škola. Naši studenti se tedy v obou soutěžích umístili v okresních i krajských kolech vždy na 1. místě.

Finále Sapere se konalo 11. dubna 2013 v krásných prostorách Magistrátu hlavního města Prahy a postoupilo do něj z celé ČR pouze 14 škol – za každý kraj pouze 1 škola. Při své první účasti si studenti vybojovali pěkné 7. místo.

Finále Finanční gramotnosti probíhalo 24. dubna 2013 již tradičně v Kongresovém centru České národní banky. Zajímavostí bylo, že ho zahajoval guvernér ČNB Miroslav Singer. I zde postoupilo jen 14 škol. Po předchozích zkušenostech jsme zabojovali a po loňském 9. místě jsme letos postoupili na výborné 5. místo. Medailová pozice nám utekla jen o 4 body.

Blahopřejeme i děkujeme všem zúčastněným studentům za reprezentaci Hotelové školy V. P. v Jeseníku, okresu Jeseník i Olomouckého kraje.

SAPERE – vědět, jak žít: Jan Vyhnálek, Anna Indrová, Jan Štěpánek a Matouš Kachtík.

FINANČNÍ GRAMOTNOST: Vladimíra Adamusová, Lenka Kubová, Nela Kratochvílová, Diana Gondeková, Lenka Košáková a Jan Vyhnálek,

Pochvalu si zaslouží zejména Honza Vyhnálek, který postoupil do finále obou soutěží, což se stalo v historii soutěží úplně poprvé.

Miroslava Sedlářová