Rozpis praxe a kredity

Rozpis praxe a kredity

Studenti vykonávají během každého školního roku povinnou praxi. Při nesplnění tohoto úkolu nemohou postoupit do dalšího ročníku. Vedoucí praktického vyučování je Mgr. Lucie Gambová, která vede evidenci praxe, potvrzuje studentům smlouvy a kontroluje zápis praxe v deníku. Počet týdnů praxe se může v každém ročníku lišit. Místo výkonu praktické výuky záleží na studovaném oboru, studenti oboru Hotelnictví vykonávají praxi ve školní restauraci Labyrint, ve Ville Regenhart, ve školní kavárně nebo v městském informačním centru, studenti oboru Obchodní akademie mohou praxi vykonávat například v některé z regionálních firem, na úřadech, v bankách nebo v pojišťovnách.

Další součástí studia je nasbírání kreditů k praktické části maturitní zkoušky. V každém ročníku by měl student získat doporučený počet kreditů, získat je může za aktivní účast na školních akcích. Celkový počet kreditů pak tvoří jednu ze známek k praktické maturitní zkoušce.

Pro podrobnější informace vyberte v menu jednu z možností.