Švýcarsko

2018

Studenti mají možnost vycestovat na 4-měsíční stáž do švýcarského Luzernu (od 10. června do 9. září 2018), kde budou pracovat v hotelnictví a gastronomii.

Škola podepsáním partnerské smlouvy nově navazuje spolupráci se švýcarským Swiss Hospitality Academy. Díky tomuto partnerství mohou sudenti školy každoročně absolvovat placenou dlouhodobou odbornou stáž v jedné ze světově nejlepších turistických destinací, ve Švýcarsku. Základním předpokladem je nejen celková připravenost studenta, ale i dobrá znalost německého jazyka. Náklady na stáž (kurz, ubytování a stravování) jsou zcela pokryty z výdělku studenta, zbytek mzdy slouží k jeho osobním potřebám. Studenti před stáží musí absolvovat povinný jazykový kurz.

Další informace a pomoc s registrací online studentům poskytne Mgr. Ivo Šimek.