Účetní soutěž

Dne 7. března 2019 se konala účetní soutěž pro 2., 3. a 4. ročník oboru Obchodní akademie a 4. ročník oboru Hotelnictví a cestovní ruch. Organizace této soutěže se úspěšně zhostil student Karel Nečesal.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií a zúčastnilo se jí celkem 76 studentů.

V první kategorii byli osloveni studenti OA4 a OA3 a účastnilo se jí 28 studentů. Soutěž měla dvě části, kdy první část spočívala ve výpočtu čisté mzdy a odpisů a druhá část byla formou hry „Riskuj“. Každý student vypočítal zadané příklady a dosažené body z těchto příkladů se převáděli do konečné hry Riskuj. Na tuto hru se studenti rozdělili do týmů po třech.

Ve třídě OA4 bylo pět týmů – Slunečnice, Kopretiny, Kočičky, Narozky a Ušáci.

Výsledky soutěže:

první místo Slunečnice – 317
druhé místo Narozky – 298
třetí místo Kočičky – 295

Ve třídě OA3 byly čtyři týmy – Bowling, GDPR, Zaviačič a Stádo

První místo Stádo – 256
Druhé místo Bowling – 229
Třetí místo Zaviačič – 223

V druhé kategorii byli osloveni studenti H4A, H4B a OA2 a účastnilo se jí 48 studentů. Soutěž byla formou elektronického testu s uzavřenými otázkami A, B a C. Studenti na vypracování testu měli 45 minut. Test měl 40 otázek.

OA2

První místo Dominik Zábranský (OA2) – 38/40
Druhé místo Šimon Kubánek a Michal Schromm (OA2) – 36/40
Třetí místo Miroslav Brothánek a Kristýna Žílová (OA2) – 35/40

Zároveň chci pochválit i studenty oboru Hotelnictví a cestovní ruch, kde v rámci dvou tříd dosáhli následujících výsledků:

H4A a H4B

První místo Oldřiška Schwubová (H4B) a Anna Bašná (H4B) – 31/40
Druhé místo Lucie Janasová (H4B) – 27/40
Třetí místo Nikola Pospíšilová (H4A) – 26/40

Všem gratuluji k dosaženým výsledkům a současně děkuji Karlu Nečesalovi za perfektní přípravu a organizaci celé soutěže.

Ing. Zuzana Vidláková, učitelka odborných předmětů