Rozpis konzultací pro studenty 1. až 3. ročníku a opatření k ochraně zdraví

Podrobný rozpis konzultací, které začnou 8. června 2020:

Studenti jsou povinni dodržovat níže uvedené pokyny během účasti na připravovaných konzultačních hodinách: