Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky a konzultace probíhají vždy na konci prvního a třetího čtvrtletí, tedy začátkem listopadu a začátkem dubna. V pololetí a před koncem školního roku se jedná pouze o konzultace s vybranými učiteli. Přesné termíny budou uveřejněny, jakmile bude stanoven harmonogram pro příslušný školní rok. Vyučující je možné kontaktovat kdykoli v průběhu školního roku.

Z každé třídy je vybrán zástupce z řad rodičů, který je členem Klubu přátel hotelové školy. Tato organizace pomáhá financovat vybrané školní akce.