Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky a konzultace probíhají vždy na konci prvního a třetího čtvrtletí, tedy začátkem listopadu a začátkem dubna. V pololetí a před koncem školního roku se jedná pouze o konzultace s vybranými učiteli. Vyučující je možné kontaktovat kdykoli v průběhu školního roku.

Třídní schůzky pro 1. čtvrtletí – pátek 13. 11. 2020 – ZRUŠENO.

Třídní schůzky pro 3. čtvrtletí – pátek 16. 4. 2020.

Z každé třídy je vybrán zástupce z řad rodičů, který je členem Klubu přátel hotelové školy. Tato organizace pomáhá financovat vybrané školní akce.

První schůzka KPŠ se bude konat ve čtvrtek 2. 10. 2020.