Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky a konzultace probíhají vždy na konci prvního a třetího čtvrtletí, tedy začátkem listopadu a začátkem dubna. V pololetí a před koncem školního roku se jedná pouze o konzultace s vybranými učiteli. Vyučující je možné kontaktovat kdykoli v průběhu školního roku.

Třídní schůzky pro 1. čtvrtletí – úterý 20. 11. 2018.

Třídní schůzky pro 3. čtvrtletí – čtvrtek 11. 4. 2019.

Z každé třídy je vybrán zástupce z řad rodičů, který je členem Klubu přátel hotelové školy. Tato organizace pomáhá financovat vybrané školní akce.

První schůzka KPŠ se bude konat ve čtvrtek 4. 10. 2018.