Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky a konzultace probíhají vždy na konci prvního a třetího čtvrtletí, tedy v listopadu a začátkem dubna. V pololetí a před koncem školního roku se jedná pouze o konzultace s vybranými učiteli. Vyučující je možné kontaktovat kdykoli v průběhu školního roku.

Úvodní třídní schůzky pro 1. a 2. ročníky 15. 9. 2022 v 15.00 hod.

Třídní schůzky pro 1. čtvrtletí15. 11. 2022.

Třídní schůzky pro 3. čtvrtletí4. 4. 2023.

Z každé třídy je vybrán zástupce z řad rodičů, který je členem Klubu přátel hotelové školy. Tato organizace pomáhá financovat vybrané školní akce.

První schůzka KPŠ se bude konat 22. 9. 2022.