Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky a konzultace probíhají vždy na konci prvního a třetího čtvrtletí, tedy v listopadu a začátkem dubna. V pololetí a před koncem školního roku se jedná pouze o konzultace s vybranými učiteli. Vyučující je možné kontaktovat kdykoli v průběhu školního roku.

Aktuální pedagogický sbor, vyučované předměty, třídnictví ve třídách a e-mailové adresy jsou uvedeny ZDE.

Úvodní třídní schůzky pro 1. ročníky – 21. 9. 2023 v 16.00 hod.
Třída H1A – učebna č. 7
Třída OA1 – učebna č. 12
Od 16:30 hod. je pro rodiče a žáky 1. ročníků připraveno neformální setkání v restauraci Labyrint. 

Třídní schůzky pro 1. čtvrtletí9. 11. 2023.

Třídní schůzky pro 3. čtvrtletí11. 4. 2024.

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími proběhnou 11. 1. od 15 hodin. 

Z každé třídy je vybrán zástupce z řad rodičů, který je členem Klubu přátel hotelové školy. Tato organizace pomáhá financovat vybrané školní akce.

První schůzka KPŠ se bude konat 25. 9. 2023.