Pozitivní den v Jeseníku

Pozitivní den v Jeseníku

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se naši žáci zúčastnili velmi zajímavé akce v kině Pohoda. Konal se zde festival positivJe 2019 , který nabídnul mnoho inspirativního. V hlavním sále se postupně konalo 12 prezentací úspěšných rodáků a lidí , kteří v našem regionu podnikají zajímavé věci. Slyšeli jsme příběhy Rychlebských stezek, firmy M.B. A. Finance, firmy Woox a dalších. Zvláště  nás potěšil životní příběh úspěšného absolventa naší školy Jana Knedly, kuchaře se zkušeností z michelinských restaurací po celém světě. I v předsálí se dělo mnoho zajímavého: návštěvníci si mohli upéci vlastní pizzu ve stánku firmy Gastro Mach, zajímat se o studium na Univerzitě Palackého v Olomouci či na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, prohlédnout si stánky místních firem a dalších subjektů Jesenicka. Program pokračoval až do večera a myslím, že každý, kdo se zúčastnil, nelitoval a prožil velmi příjemný a inspirativní den. Organizátorům patří náš dík za velmi zdařilou akci a za to, že jsme se jí mohli zúčastnit.

MVDr. Jana Pillichová, metodik prevence