Beseda CELNÍ PROBLEMATIKA

Pro vybrané třídy HŠ i OA se uskutečnila 4. dubna 2022 beseda na téma Celnictví, celní úřady, zahraniční obchod. Besedu vedl a na otázky žáků odpovídal pan Ing. Josef Pokorný, který zná tuto problematiku z dlouhodobé praxe v terénu i z celního úřadu v Olomouci.

M. Sedlářová